Οικιακά συστήματα αερισμού

Απαιτήσεις

Green Ventilation

Το Green Ventilation είναι ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων μας. Περιλαμβάνει πρακτικά κριτήρια βιωσιμότητας για κάθε τομέα προϊόντων.

Τι χρειάζεται για να μπορεί ένα κλιματιστικό να φέρει το σήμα μας Green Ventilation

Απόδοση πιστοποιημένη κατά Eurovent

Φέρουν ετικέτα πιστοποιημένης απόδοσης απο τη Eurovent με ενεργειακή κλάση Α ή υψηλότερη. Μέσω της Eurovent, τα στοιχεία απόδοσης πιστοποιούνται με τις μονάδες να δοκιμάζονται σε διαπιστευμένα εργαστήρια τρίτων. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει ετήσιους ελέγχους λογισμικού επιλογής, επαληθεύοντας τα υψηλά πρότυπα παραγωγής και την ποιότητα των δεδομένων μας.

Ενσωματωμένοι χειρισμοί

Ένα ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου διασφαλίζει την πιο ενεργειακά αποδοτική επίδοση μέσω του ελέγχου της ζήτησης και μια ποικιλιά άλλων εφαρμογών. Το λογισμικό περιλαμβάνει την πλήρη λειτουργικότητα για να επιτρέψει την πιο αποδοτική χρήση ενέργειας, συνδεσιμότητα cloud ή έξυπνες οικιακές συνδέσεις.

Σύστημα ανάκτησης θερμότητας

Περιλαμβάνεται ένα σύστημα ανάκτησης ενέργειας, εξασφαλίζοντας πως ο θερμός ή κρύο αέρας σας, έχει ανακτηθεί και δεν έχει σπαταληθεί στο περιβάλλον.

Ενισχυμένη τεχνολογία φιλτραρίμσατος

Προσφέρει υγηεινό εσωτερικό αέρα, επεξεργάζοντάς τον Παρέχεται υγιηνός αέρα εσωτερικού χώρου διαθέτοντας φίλτρο τροφοδοσίας τουλάχιστον ePM1 50% και φίλτρο εκχυλίσματος ePM10 50%.

Low transport CO2 footprint

Are designed, engineered, and produced in Europe, enabling a low transport CO2 footprint.