Ανεμιστήρες

Απαιτήσεις

Green Ventilation

Το Green Ventilation είναι ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων μας. Περιλαμβάνει πρακτικά κριτήρια βιωσιμότητας για κάθε τομέα προϊόντων.

Τι χρειάζεται για να μπορεί ένας ανεμιστήρας να φέρει το σήμα μας Green Ventilation Green Ventilation

AMCA διαπιστευμένο και εργαστηριακά ελεγμένο

Η αποδεδειγμένη απόδοση διασφαλίζεται μέσω αυστηρών δοκιμών προϊόντων όσον αφορά τον ήχο και την απόδοση σε ένα από τα διαπιστευμένα από την AMCA εργαστήριά μας ή σε ένα από τα εργαστήρια της AMCA.

Τελευταία τεχνολογία EC ή AC

Περιέχει κινητήρες EC με ενεργειακή κλάση IE5, ή κινητήρες AC με μια ενεργειακή κλάση IE3 ή υψηλότερη.

Χωρίς μαγνήτες σπάνιων γαιών

Οι μαγνήτες που χρησιμοποιούνται σε κινητήρες ανεμιστήρων δεν περιλαμβάνουν υλικά σπάνιων γαιών.

Χωρίς ιμαντοκίνηση

Μην διαθέτετε κίνηση ιμάντα, η οποία είναι αποδεδειγμένα λιγότερο αποτελεσματική από τους ανεμιστήρες άμεσης κίνησης.

Ανακαλύψτε μερικές απο τις Green Ventilation λύσεις μας