SYSAQUA BLUE LVzduchom chladené Chillery

35 kW - R290 - Jeden z najekologickejších chillerov na trhu

 • Veľmi šetrný k životnému prostrediu

 • Veľmi vysoká účinnosť

 • Rozšírená pracovná oblasť

 • Malá pôdorysná plocha

 • Jednoduchá údržba

 • Možnosť diaľkového ovládania pomocou AC CLOUD

 • Možnosť kombinovať až 6 jednotiek

 • Detailný návrh v programe AC SELECT
Takmer nulový vplyv na životné prostredie

Minimalizácia vplyvu na životné prostredie je s chillermi SYSAQUA BLUE L ešte jednoduchšia. Tento model pracuje s prírodným chladivom R290 (propán) a ponúka ekologickú alternatívu pre každý projekt. Má dva významné benefity - vysokú účinnosť a takmer žiadny vplyv na životné prostredie vďaka najnižšiemu GWP na trhu → iba 3!

Veľmi vysoká účinnosť

Okrem toho, že prírodné chladivo R290 nemá takmer žiadny vplyv na životné prostredie, výrazne zvyšuje aj energetickú účinnosť zariadenia. V porovnaní so štandardným chillerom pracujúcim s chladivom R410A dosahuje SYSAQUA BLUE L až o 18% vyššiu sezónnu účinnosť SEER.

Pre ešte vyššiu úroveň účinnosti môže byť SYSAQUA BLUE L vybavená aj čerpadlom s premenlivými otáčkami, ktoré automaticky upravuje svoje otáčky podľa požadovaného výkonu.

Široká pracovná oblasť

Vďaka rozšírenej pracovnej oblasti sú SYSAQUA BLUE L schopné fungovať bez ohľadu na nepriaznivé počasie alebo podnebie. Tento mimoriadne ekologický chiller dokáže pracovať pri teplotách od -15 °C do + 52 °C a chladiť vodu na teploty od -15 °C do + 18 °C. Vaše požiadavky tak v plnom rozsahu dokáže splniť počas celého roka.

Konštrukcia zameraná na bezpečnosť

Rovnako ako všetky výrobky Systemair sú aj jednotky SYSAQUA BLUE L navrhnuté tak, aby boli bezpečné a zároveň sa ľahko inštalovali a obsluhovali. Sú vybavené inovatívnym bezpečnostným systémom; ktorý v prípade, že detektor úniku zistí únik propánu (R290), jednotku okamžite zastaví a samostatný vetrací systém zabezpečí odvetranie plynu zo zariadenia.

Sysaqua Blue Slogan

Chiller SYSAQUA BLUE L je k dispozícii v jednej veľkosti a bol navrhnutý a optimalizovaný na prevádzku s chladivom R290 . Ak váš projekt potrebuje väčší výkon, je možné do jedného systému zapojiť až 6 jednotiek.

Všetky jednotky majú jeden chladivový okruh pozostávajúci z dvoch scroll kompresorov ATEX v zapojení do tandemu, doskového výmenníka tepla, elektronického expanzného ventilu, kondenzátora novej generácie, ako aj bezpečnostných a regulačných zariadení.

Ako voliteľná výbava z výroby sa môže dodať regulátor otáčok ventilátora, ktorý umožňuje prevádzku jednotky pri nízkej okolitej teplote.

Každá jednotka sa dodáva s novým nadštandardným riadiacim systémom, ktorý poskytuje vynikajúcu reguláciu tlaku, ako aj globálne a optimalizované riadenie jednotky.

Vďaka službe AC CLOUD vám tiež ponúkame možnosť úplnej kontroly nad jednotkami SYSAQUA BLUE odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
Sysaqua V02

Budúcnosť je v prírode

V spoločnosti Systemair máme jasnú víziu, ktorá zohľadňuje zodpovedné správanie k našej planéte. Investovanie do zariadení s prírodnými chladivami zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť inštalovaných systémov.

Naše jednotky SYSAQUA BLUE sú toho najlepším príkladom a dokazujú, že naše pohodlie nemusí byť nepohodlné pre našu planétu. Vďaka chladivu R290 (propán) s GWP 3 nemá takmer žiadny vplyv na životné prostredie a zároveň je vysoko energeticky účinné.

Každá jednotka využívajúca prírodné chladivo R290 namiesto chladiva R410A dokáže ušetriť emisie CO2 zodpovedajúce priemerným emisiám automobilu na ceste dlhej 42 000 km; čo zodpovedá jednej kompletnej ceste okolo sveta!

Multi zapojenie jednotiek

V prípade potreby vyššieho chladiaceho výkonu (až do 190kW) je možné do jedného systému zapojiť viacero jednotiek.

Veľmi malé množstvo chladiva

Vysoko optimalizovaný dizajn výmenníka tepla umožňuje znížiť náplň chladiva o 50% = menej ako 3 kg propánu (R290).

Elektronický expanzný ventil

Spoľahlivý a vysoko výkonný ventil, ktorý minimalizuje prehrievanie výparníka je priamo riadený riadiacim systémom jednotky.

Odnímateľné panely na jednoduchú údržbu

Skvelá dostupnosť k vnútorným komponentom pre servisné úkony.

Čerpadlo s variabilnými otáčkami

Otáčky čerpadla sa upravujú automaticky podľa požadovaného výkonu. Dosahuje sa tak prevádzkový profil podľa čiastočnej záťaže. Výsledkom je zníženie ročnej spotreby energie čerpadla až o 70 % v porovnaní s čerpadlom s pevnými otáčkami.

Certifikovaný výkon Eurovent
 • Certifikácia Eurovent zaručuje vierohodnosť deklarovaných parametrov

 • SYSAQUA BLUE L dosahuje najvyššiu úroveň energetických tried Eurovent

 • V súlade so súčasnými a (očakávanými) budúcimi predpismi EÚ o ekodizajne