OPTIMA-R-FC_BMVAV regulátory

Regulátor VAV vhodný pre kancelárie, hotely a zdravotnícke zariadenia

  • Trieda tesnosti klapky 4 podľa STN EN 1751

  • Trieda tesnosti plášťa C podľa STN EN 1751

  • Vysoká presnosť merania/regulácie s odchýlkou max. 5 %

  • Rozsah objemu vzduchu od 36 m3/h do 12.344 m3/h

  • Pracovný rozsah tlakovej straty do 1000 Pa

  • K dispozícii sú servopohony s funkciou rýchleho prechodu alebo bezpečnostného polohovania

  • Dvojplášťová verzia OPTIMA-RI-FC…BM s vonkajšou izoláciou na redukciu hluku

  • Návrh a ceny v programe Systemair DESIGN (link nižšie)
Inštalácia do potrubia

OPTIMA-R-FC-BM je určený na inštaláciu do kruhových potrubí s priemerom od 80 mm do 630 mm.

Pre rôzne aplikácie

Regulátor je navrhnutý na efektívne použitie v rôznorodých aplikáciách, ako sú kancelárie, hotelové izby, zasadacie miestnosti, zdravotnícke zariadenia a obytné priestory.

Oceľová konštrukcia

Konštrukcia z pozinkovaného oceľového plechu zaručuje, že zariadenie je robustné a má dlhú životnosť.

Popis

OPTIMA-R-FC-BM je kruhový VAV regulátor určený na reguláciu množstva vzduchu na prívode a odvode vzduchu. Inštaluje sa do kruhových potrubí s priemerom 80 mm až 630 mm a je ideálny pre všetky aplikácie, kde sa vyžaduje variabilný prietok vzduchu pri vetraní, chladení alebo vykurovaní (kancelárie, hotelové izby, zasadacie miestnosti, zdravotnícke priestory, obytné priestory atď.).

Typy výrobku

OPTIMA-R-FC…BM: Jednoplášťový (neizolovaný) VAV regulátor

OPTIMA-RI-FC…BM: Dvojplášťový (izolovaný) VAV regulátor

Typ regulátora

BM: Prepínateľný port Modbus-RTU alebo BACnet MS/TP na komunikáciu všetkých premenných, použiteľné analógové signály požadovanej hodnoty a spätnej väzby 0 (2)V … 10 V DC

Typy servopohonov

S: Štandardný servopohon

Q: Servopohon s krátkou dobou prechodu

QE: Servopohon s krátkou dobou prechodu a elektrickou bezpečnostnou funkciou

F: Pohon s mechanickou bezpečnostnou funkciou – vratná pružina

Zoznam príslušenstva

ZTH-EU: Ručný nástroj

ZIP-BT-NFC: Komunikačný port Bluetooth/NFC

Konštrukcia

OPTIMA-R-FC…BM je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Výrobok sa skladá z plášťa, prípojok s gumovým tesnením, listu klapky s gumovým tesnením a modulárneho regulačného VAV zariadenia. OPTIMA-RI-FC…BM je vybavený izoláciou na zníženie hluku. Izolácia je 19 mm hrubá pena s uzatvorenou bunkovou štruktúrou, prekrytá pozinkovaným oceľovým plechom. Modulárne regulačné VAV zariadenie pozostáva z hliníkovej meracej sondy, polyuretánových meracích impulzných trubíc, prevodníka prietoku vzduchu, modulárnej riadiacej jednotky a akčného člena. Meracia sonda má špeciálne vyhotovený kríž. Ide o viacbodový priemerujúci prietokový senzor na presné meranie prietoku vzduchu. Meracie impulzné trubice spájajú meraciu sondu s prevodníkom prietoku vzduchu.