CAP-C, Dýzové difúzory

CAP-C Dýzové difúzory

Viacdýzový difúzor na účinný prívod vzduchu

  • Všestranný

  • Nízka hlučnosť

  • Kompaktný

  • Vysoká kapacita prietoku vzduchu
Nastaviteľný

Všestranná nastaviteľnosť obrazov prúdenia vzduchu.

Vysoká kapacita prietoku vzduchu

Vysoká kapacita prietoku vzduchu s nízkou hladinou hluku a pomerne malou tlakovou stratou.

Vynikajúca indukcia vzduchu

Vynikajúca indukcia vzduchu a zmiešanie aj pri malých prietokoch, vhodné pre VAV vetranie

Kompaktná konštrukcia

Kompaktná konštrukcia s regulačnou klapkou a prípojkami na meranie prietoku vzduchu.

CAP-C je multi-dýzový difúzor na priznanú montáž s integrovanou pretlakovou komorou. Je určený na prívod vzduchu v komfortných vetracích systémoch pre kancelárie, obchodné prevádzky, zdravotnícke priestory, školské triedy a pod.

Telo difúzora CAP-C je vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu. Difúzor sa skladá z čelného panela s polymérovými dýzami a pretlakovej komory s bočným pripojovacím hrdlom s gumovým tesnením. Dýzy je možné otáčať v rozsahu 360° v rovine čelnej dosky. Správnym nasmerovaným jednotlivých dýz je možné dosiahnuť želaný obraz prúdenia vzduchu. Pripojovacie hrdlo obsahuje regulačnú klapku a prípojky na meranie prietoku privádzaného a odvádzaného vzduchu. Všetky tieto časti sú prístupné z vonkajšej strany, nie je preto potrebné za účelom zaregulovania alebo meraní difúzor rozoberať. Na inštaláciu difúzora pomocou závitovej tyče sa na vrchnej strane pretlakovej komory nachádza nalisovaná matica.