Systemair

Tunnelventilasjon i byggefasen

Ventilasjon i byggefasen er nødvendig for å tynne ut og fjerne forurensninger som genereres av maskiner og bore/sprengeaktivitet i tunnelen. Dette er nødvendig for å sikre et tilfredsstillende arbeidsmiljø for både mennesker og maskiner.

Vår produktportefølje sikrer optimale ventilasjonsløsninger for byggefasen, der systemene dimensjoneres iht. tunnelens spesifikke behov og gjeldende krav. Vi tilbyr løsninger som sikrer tilstrekkelig systemtrykk for alle tunnellengder.

Aksialvifter

 • Et-trinns (AXC) og fler-trinns (AXC...GC) for høyere trykk 
 • Diametere fra 600 til 2 400 mm 
 • Luftmengder opp til 120 m³/s
 • Én retning eller reversibel
 • Trykk opp til 9000 Pa
 • Eksplosjonssikre (ATEX) versjoner
 • Ytelser iht. ISO 5801 og AMCA 210

Støvutskillere

 • Støvutskillere spesialdesignet for tunnelformål
 • Modulbasert oppbygging for størst mulig fleksibilitet
 • Luftmengder fra 2 til 30 m³/s, større volumer på forespørsel (avhengig av plass I tunnelen)
 • Effektivitet opp til 99,9 % for partikler mellom 0,2 og 2 mikrometer
 • Egnet for standard konsentrasjon på 2 000 mg/m³
 • Støvutskillere kan installeres på tunnelboremaskiner eller ved arbeidsflaten nær utgravningsmaskinene
 • Eksplosjonssikker (ATEX) versjon tilgjengelig på forespørsel

Frekvensomformere

 • Frekvensomformere (V100) spesialdesignet for vifteformål med kvadratisk momentavgivelse
 • Iht. IEC/EN61000-3-12 
 • Tilpasset tøffe miljøer i tunneller
 • Størrelser fra 35 til 250 kW
 • Kapsling opp til IP54
 • Innebygd display med standard kommunikasjonsprotokoller (Modbus, Ethernet, BACnet, MSTP/IP, etc.)
 • Avanserte bruksområder som dobbel PID-regulering, fler-trinns viftestyring, kritiske frekvenser etc. 
 • Kontroller med IEC61131-3

Tørrkjølere

Tørrkjølere og ventilasjonsaggregater spesialdesignet for kjøling av fjell-fronten (stuffen). Utstyr for levering av kjølt friskluft eller kjølt vann til tunnelboremaskiner.

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback