Aftersales service

Reklamasjonsskjema for privatkunder

Informasjon

Systemair er en produktleverandør og ansvarsområdet er derfor begrenset til feil og mangler på produktet. Feil eller mangler i forbindelse med installasjon må meldes til din leverandør/installatør.

Feil som oppstår på grunn av manglende vedlikehold, er ikke reklamasjonsberettiget.

Saksgang

Du vil motta en e-post med informasjon om videre saksgang så snart din henvendelse er behandlet.