Luftmengderegulering

CAV og VAV reguleringspjeld med et omfattende utvalg av aktuatorer og reguleringsmuligheter.