Sentrifugalvifter

Sentrifugalvifter takler høye luftmengder og relativt høyt trykkfall. De tåler høyere luftstrømstemperaturer, og er konstruert for god og pålitelig ytelse under alle driftsforhold.

Sentrifugalvifter