Jetvifter

Pålitelige og effektive jetvifter for ventilasjon og røygassevakuering i miljøer der sirkulering av frisk luft er en utfordring – som parkeringshus og underjordiske garasjer.