Systemair UPGRADE

En kostnadseffektiv og fleksibel løsning for gjenbruk og energimessig oppgradering av Systemair ventilasjonsaggregater

Systemair Upgrade

En kostnadseffektiv og fleksibel løsning for gjenbruk og energimessig oppgradering av Systemair ventilasjonsaggregater, med tilpasset gjenbruk av aggregatkapsling og interne komponenter.

Fra 1990 til 2005 leverte Systemair over 10 000 egenproduserte ventilasjonsaggregater til norske yrkesbygg, med en samlet luftmengde på flere titalls millioner kubikkmeter i timen. De fleste av disse anleggene er fremdeles i drift, og mange store eiendomsbesittere – private og offentlige – vil med god sannsynlighet ha et slikt aggregat i et av sine bygg. På grunn av alder, rehabiliteringer og bruksendringer, vil flere og flere av disse aggregatene bli gjenstand for utskiftning i årene som kommer.

På tross av at de fleste aggregatene var topp moderne på leveringstidspunktet, har mye skjedd de siste 20 årene når det kommer til energieffektiv drift og energioptimal styring. Mer effektive viftehjul, viftemotorer og varmegjenvinnere, i kombinasjon med avansert styring, gjør ofte utskiftning til en tilsynelatende enkel økonomisk beslutning.

Utskiftning kan imidlertid føre med seg noen kostbare utfordringer. En gjenganger er manglende muligheter for praktisk ut- og inntransport, der den opprinnelige inntransporten skjedde gjennom lukkede åpninger i bygningskroppen. En annen kan være kostbare ombygginger i teknisk rom, med omlegging av kanaler, rør og strømtilførsel til aggregatet.

Et robust og godt vedlikeholdt ventilasjonsaggregat fra Systemair vil kunne ha en lang levetid. Ved innendørsinstallasjoner vil en galvanisert aggregatkapsling kunne vare i mange tiår. I mange prosjekter vil det kunne være hensiktsmessig med gjenbruk og energimessig oppgradering av eksisterende aggregat, og for slike tilbyr vi nå konseptet Systemair UPGRADE: En kostnadseffektiv og fleksibel løsning for oppgradering av Systemair ventilasjonsaggregater, med tilpasset gjenbruk av aggregatkapsling og interne komponenter.

Egnede prosjekter

Systemair UPGRADE passer for ROT-prosjekter med eldre, velholdte og riktig dimensjonerte Systemair ventilasjonsaggregater der man av praktiske, økonomiske eller miljømessige årsaker, ønsker å gjenbruke eksisterende aggregat. Vi bistår med råd, kunnskap og skreddersømløsninger for hel eller delvis energimessig oppgradering av slike aggregater, som i hovedsak består av 5 varige deler:

1. Aggregatkapsling / chassis

2. Vifter

3. Varmegjenvinner

4. Batteri for ettervarming / kjøling

5. Automatikk/styringssystem

Gjenbrukspotensialet og hvor mye som bør skiftes vil variere fra prosjekt til prosjekt, basert på gjenværende levetid og energimessige ambisjoner i prosjektet. Gamle anlegg med svært høye lufthastigheter og høye trykkfall vil være krevende å rehabilitere på en god måte.

Fra konsept til ferdigstillelse

Ved å benytte vårt standard skjema for tilbudsforespørsel, ”Grunnlagsdata for oppgradering av ventilasjonsaggregat”, kan vi hjelpe deg med å vurdere potensialet for oppgradering og gjennbruk. Ved en beslutning om iverksettelse, står Systemair ved din side frem til ferdig oppgradert anlegg.

Skjema for tilbud på oppgradering ventilasjonsaggregat

Tilbudsskjema
Produkter

Access automatikkløsning

Ta kontroll – med Systemair Access

Access regulator