Shutterstock 478732975

Jobb og karriere

Systemair som arbeidsplass

Systemair er markedsledende produsent og leverandør av ventilasjonsutstyr, med smarte, fremtidsrettede løsninger for ethvert ventilasjonsbehov. Vi er en viktig del av det globale Systemair-konsernet, samtidig som vi er en lokal og lett tilgjengelig kompetansepartner for våre kunder, i hele Norge.

Vi er drevet av et sterkt verdigrunnlag, og arbeider for gode innemiljøer og redusert energibruk og miljøbelastning. Produktene og løsningene vi selger er egenutviklede og egenproduserte. De er også robuste og energieffektive, lette å velge, lette å integrere og det er lett for våre kunder å få hjelp underveis, uansett hvor de er i prosjektløpet.

Med historie i Norge tilbake til 1923 bidrar våre løsninger til godt innemiljø og redusert energibruk i en betydelig andel av den norske bygningsmassen. Vi er også stolte av vår aggregatfabrikk på Dal i Eidsvoll kommune. Her produserer vi større ventilasjonsaggregater for næringsbygg til det norske markedet.

I Systemair vet vi verdien av en god og stimulerende arbeidsplass når det kommer til å holde på gode medarbeidere. Vi bruker også store ressurser på faglig utvikling, og arbeider kontinuerlig for et godt og trivelig arbeidsmiljø.

Utvikling av medarbeidere

Som kompetansepartner er vi avhengige av godt kvalifiserte og faglig oppdaterte medarbeidere. Dette oppnår vi blant annet gjennom «Systemair Academy», intern kursing med faglig relevante opplæringsløp spesialtilpasset de oppgaver og utfordringer vi møter i arbeidshverdagen. Eventuell ekstern videreutdanning avtales i samråd med nærmeste leder.

Kulturen i Systemair

Systemair startet sin virksomhet med en banebrytende produktidé - den runde kanalviften - som gjorde installasjonen betydelig enklere. Å gjøre ting enkelt og effektivt ble vår forretningsfilosofi, og la grunnlaget for den bedriftskulturen vi har i dag.

Enkelhet og pålitelighet er også våre kjerneverdier, og vår forretningsidé å utvikle, produsere og markedsføre ventilasjonsprodukter av høy kvalitet. Med dette som fundament, og med fokus på våre kunder, skal vi være et firma man kan stole på. Leveringssikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet er sentrale verdier i vår virksomhet.

I Systemair har vi en flat struktur som gjør at vi kan handle hurtig når det trengs. Vi arbeider sammen mot felles mål, og er lojale mot beslutningene vi har tatt. Vi deler vår kunnskap og erfaring, og sier ifra om noe kan gjøres bedre. Vi omgås hverandre med respekt, og gjør en dyd av å overholde både eksterne og interne avtaler. Vi søker hele tiden etter forbedringer, primært ved hjelp av dyktige og motiverte medarbeidere på en attraktiv arbeidsplass.

Ledige stillinger

Her kan du holde deg oppdatert på ledige stillinger i Systemair AS?

Adobestock 15507297 Raadgivertekst

Åpen søknad

For en motivert person med de riktige egenskapene står døren alltid på gløtt. Om du ikke finner en ledig stilling kan du sende en åpen søknad til mailbox@systemair.no.