Systemair Application area (Skyline)

Industri og Prosess

Energieffektive løsninger for industri og produksjonsformål

Industri

Industrielle applikasjoner medfører ofte spesielle utfordringer og krav til inneklima-installasjonene, både hva gjelder ytelse, funksjonalitet og materialbruk. Produksjonsutstyr og produksjonsprosesser kan ha små toleranser når det gjelder luftkvalitet, temperatur og fuktighet, der kontroll på inneklima blir avgjørende for kjernevirksomheten og det ferdige produktet.

I næringsmiddelindustri kan produksjonen være forbundet med høy fuktavgivelse. Krav til hygiene og intensive renholdsrutiner med korrosive midler, stiller også spesielle krav til materialbruk. I motsetning til vanlig komfortventilasjon, kan luftskiftet i industrilokaler også ha sikkerhetsmessige aspekter ved seg. Farlige gasser fra produksjonen må fjernes - er disse brann- og eksplosjonsfarlige, må ventilasjonsutstyret være EX-beskyttet.

Industrielle applikasjoner kan være forbundet med relativt store luftmengder og rigide krav til inneklima. Først og fremst handler dette om sikkerhet og arbeidsmiljø for både mennesker og maskiner, men også om kvaliteten på det ferdige produktet. Det er selvsagt også avgjørende å løse de ventilasjonstekniske utfordringene på mest mulig energieffektivt vis, både av hensyn til miljø og økonomi.

Et vellykket prosjekt fordrer bruk av moderne, energieffektive komponenter, formålstilpasset styring og regulering og smart systemdesign. Simultane behov for kjøling og oppvarming bør knyttes sammen, for smart utveksling av varme mellom interne strømmer i produksjonen. Nyttbar varme og «kulde» bør i størst mulig grad gjenvinnes.

Systemair kan tilby en komplett luftteknisk produktportefølje tilpasset ulike industrielle formål, for et 1. klasses inneklima og minimert energibruk. Ventilasjonsaggregater lager vi på skreddersøm, med spesialtilpasset oppbygging, funksjonalitet og materialbruk for det enkelte prosjekt. Vi har også et komplett sortiment av vifter, punktavsug og annet utstyr som er nødvendig for et trygt arbeidsmiljø.

Har du utfordringen har vi løsningene. Kontakt oss i dag, og finn ut hva vi kan bistå med i ditt prosjekt.

Prosessventilasjon

Sanitærventilasjon

Maskinromventilasjon

Frikjøling og datakjøling

Røyk- og brannventilasjon

Næravsug

AXC(B)
Effektiv aksialvifte for røykgassavtrekk
BBS-VFD
Styreskap med frekvensomformer, for røyk- og normalventilasjon
OPTIMA
VAV-spjeld for tilluft og avtrekk
OPTIMA-R-FC
OPTIMA-S-FC
OPTIMA-LV-R
+12
FFK
Posefilterkassett for rektangulære kanaler
EFF
Luftavtrekksventil for enkel tak- eller veggmontering
P-vifter
Sentrifugalvifter i plast
AW
Aksialvifter for veggmontasje
NOVA
Effektive tilluft- og avtrekksventiler
NOVA-A
NOVA-C
NOVA-E
FBE-vifter
Trykksterke radialvifter for industrimiljø
PS-vifte
Sentrifugalvifter i plast, for høyt eksterntrykk
FDR-3G
Allsidig brannspjeld som dekker de fleste behov
PRX
Avtrekksarmer med gassdemper
FDS-3G
Rektangulære brannspjeld med flere installasjonsmuligheter
ASEM
Slangetrommel for eksosavtrekk, med motor
Geniox
Optimal energisparing og lave driftskostnader, med lang levetid og minst mulig innvirkning på miljøet.
Geniox
Geniox Go
Topvex
Bredt utvalg av kompakte og standardiserte ventilasjonsaggregater for enkel installasjon og rask levering.
Topvex FCU
Topvex FSU
BURE
Høyvolum diffusor for oppvarming og kjøling i store haller og industribygg

Geniox
Optimal energisparing og lave driftskostnader, med lang levetid og minst mulig innvirkning på miljøet.
Geniox
Geniox Go