Brannspjeld

Systemair tilbyr et omfattende utvalg av mekaniske, elektromekaniske og aktuatordrevne brannspjeld som fungerer som frittstående enheter eller i kombinasjon med andre brannspjeld for å skape trygge soner i bygninger. Regulerings- og kommunikasjonsenheter finnes som tilbehør.