Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende. Rett til endringer forbeholdes.

Priser

Samtlige priser er i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste og produktkatalog.

Betalingsbetingelser

Netto pr. 20 dager med mindre annet er avtalt.

Vi gjør oppmerksom på at selgeren har eiendomsrett til de solgte varer inntil kjøpesummen, med evt. tillegg av renter og omkostninger, i sin helhet er betalt (kfr. Panteloven).

Levering

For ordinære ordre blir frakt pålagt faktura (FCA Incoterms 2020). For webshop-ordre over netto kr 3 000,- er frakt inkludert (CPT lev. adr. Incoterms 2020). Se vilkår for webshop her.

Leveringsbetingelser i henhold til NL17.

Tilbud

Tilbud gjelder i 30 dager etter overlevering til mottaker dersom ikke annet er avtalt. Pristilbudene er basert på tilbudsdagens materialpris og lønnsnivå. I den utstrekning prisen ved levering er påvirket av endringer i material- og lønnskostnad, offentlig forskrift, valutakurs eller annet, skal selger underrette kjøper, og varens pris kunne endres.

Tegninger og lignende

Alle tegninger, beskrivelser og tekniske oppgaver forblir Systemair sin eiendom med mindre annet skriftlig er avtalt. Tegninger og beregninger som følger våre pristilbud er å betrakte som orienterende og er ikke bindende i detalj.

Reklamasjonsrett

Ved reklamasjon gjelder bestemmelsene i «Alminnelige leveringsbetingelser» NL17. Reklamasjonsretten gjelder ikke skader som skyldes feil bruk av produktet, skader som er påført under transport eller montasje eller skader som skyldes påkjenninger utenom normal drift og vedlikehold. Det forutsettes at produktet er installert av fagperson og driftet og vedlikeholdt iht. produktets dokumentasjon/instruks for montasje, drift og vedlikehold.

Ha ordre-/fakturanummer tilgjengelig før henvendelse.

Reklamasjon som følge av transportskade / manglende gods

Kunde/mottaker må undersøke varen umiddelbart ved mottak og varsle eventuelle transportskader og/eller mangler til transportør og til Systemair snarest og uten ugrunnet opphold. Avvik rapporteres ved at kopi av fraktbrev med merknader, signert av transportør, sendes Systemair. Skader skal dokumenteres med bilde, i tillegg til ovennevnte fraktbrev.

Reklamasjon ifm. transportskade må skje innen 7 dager fra dato for varemottak.

Reklamasjonshåndtering

Reklamasjon skal skje straks mangelen oppdages. Reklamasjoner skal gjøres skriftlig og inneholde oppgave over mangelens art og omfang. Kunden får tilsendt epost fra Systemair som må besvares før varen tas i retur. Kunden er ansvarlig for at varen blir ansvarlig pakket og emballert for returtransport. Alle defekte varer skal sendes i retur til Systemair, med mindre annet avtales.

Retur

Varer returneres kun etter skriftlig avtale med Systemair. Kunde får tilsendt epost fra Systemair som må besvares før varen tas i retur. Kunden er ansvarlig for at varen blir ansvarlig pakket og emballert for returtransport. Retur må skje innen 3 måneder fra opprinnelig leveringsdato. Retur etter 3 måneder fra leveringsdato godkjennes ikke.

Ved retur av varer i fullgod stand og i original emballasje, krediteres fakturabeløp med inntil 80 %. Fraktkostnader ved retur er for kjøpers regning.

OBS: Monterte produkter, spesialordre-/spesialproduserte produkter tas ikke i retur.

For øvrig gjelder NL17