BURE Ventiler med høy induksjon

Høyvolum diffusor for oppvarming og kjøling i store haller og industribygg

  • Justerbar utblåsning

  • Høy kapasitet

  • Kompakt

  • Stor kastelengde
Høy kapasitet

BURE gir effektiv ventilasjon med høy kapasitet for store haller og industribygg.

Oppvarming og kjøling

BURE kan brukes til både oppvarming og kjøling.

Trykkfallvariasjon

Justering av utblåsning påvirker i liten grad trykkfallet.

Tilgjengelig i forskjellige størrelser, er BURE en justerbar geometrisk diffusor for effektiv og komfortabel høykapasitetsventilasjon av store haller og industribygg. Den er designet for effektiv oppvarming og kjøling. Siden installasjonshøyden er mellom 4m og 12m, er den egnet for installasjon i store industri- og offentlige haller. Spredningsmønsteret kan justeres manuelt (BURE-HC), og med modulerende aktuator (BURE-MC, BURE-M2) eller av termisk aktuator (BURE-TC).

Strømningsmønsteret kan justerer til hvilken som helst valgt posisjon mellom horisontalt og vertikalt utløpsmønster. BURE består av en innløpsstuss og en indre og ytre bur med åpninger for lufttilførsel til sider og underside. Avhengig av driftstype åpnes åpningene i sidene (kjøling, horisontal luftstrøm) eller undersiden (oppvarming, vertikal luftstrøm).