FDS-3G, Rektangulære brannspjeld

FDS-3G Rektangulære brannspjeld

Rektangulære brannspjeld med flere installasjonsmuligheter

  • Tetthetsklasse 3C som standard

  • Utskiftbar mekanisme

  • To inspeksjonsåpninger

  • Stort utvalg av installasjonsmetoder rangert opp til EI120S

  • Lavt trykkfall
Modulerende aktuator

Modulerende aktuator egnet for systembalansering - mulighet for å åpne bladet i ønsket vinkel.

Inspeksjonsåpninger

Alle FDS-3G rektangulære brannspjeld større enn 200x200 mm leveres med to inspeksjonsåpninger.

FDS-3G brannspjeld gir passiv brannbeskyttelse i en rekke installasjoner. Brannspjeld bidrar til å forhindre spredning av giftige gasser, røyk og brann, noe som gir mer tid til å evakuere bygningen. Standard brannspjeld er designet og sertifisert i henhold til EN 15650 og testet for EIS-kriterier i henhold til EN 1366–2. Innstallasjonsmetoden avgjør brannklassen til 3G-brannspjeld. Brannspjeldet utgjør sammen med installasjonsmetoden en uatskillelig del av brannklassen. Maks brannklasse 120.

Alle FDS-3G brannspjeld kan leveres med manuell mekanisme eller aktuatormekanisme. Forsynings- og styringssentraler også tilgjengelig (tilbehør). Aktiveringsmekanismene er både flyttbare og utskiftbare. En aktuatorbetjent mekanisme kan erstattes med en manuelt betjent mekanisme og omvendt.

Manuelt betjente brannspjeld:
Som standard leveres alle manuelt betjente brannspjeld med manuell åpning av spjeld, eventuelt med mikrobrytere og elektromagneter. Ved brann lukkes brannspjeldet automatisk. Avhengig av versjon, lukkes spjeldet enten etter smelting av termiske sikring eller ved hjelp av fjernaktivering via en elektromagnet med impulsforbindelse. Etter lukking av spjeldbladet er det mekanisk låst i lukket posisjon og kan bare åpnes manuelt. Aktiveringsmekanismen aktiveres når temperaturen på luften i kanalen når 74 °C og spjeldet lukkes innen 10 sekunder etter sikringen er smeltet.

Aktuatorstyrte brannspjeld:
Som standard leveres alle aktuatorstyrte brannspjeld med en aktuator med mikrobrytere. Brannspjeld med aktuator med fjærretur kan lukkes med signal fra sentralt styringssystemet, eller etter brudd på termoelektrisk sikring. Brannspjeld med aktuator er som standard utstyrt med termoelektrisk sikring som stenger spjeldet når kanaltemperaturen har nådd eller overskredet 72 °C. Spjeldet stenger ved hjelp av fjær innen 20 sekunder etter oversteget temperatur.

Konstruksjon
Spjeldhus er produsert av galvanisert stål, og spjeldblad av isolerende materiale og gummipakning for lukking i kald tilstand, samt svellende pakning for lukking ved brann.

Materialer
Produkter inneholder galvanisert stål, kalsium silikat materiale, brannsikker karbon glassfiber, polyuretanskum og etylen - propylen tørr gummi. Produktet inneholder ingen skadelige stoffer, med unntak av loddemetall i termosikring/smeltesikring, som inneholder noen milligram bly.