FDR-3G Sirkulære brannspjeld

Allsidig brannspjeld som dekker de fleste behov

  • For brannklasse opp til EI120S

  • Tetthetsklasse 3C som standard

  • Inspeksjonsluke

  • Utskiftbar mekanisme

  • Modulerende aktuator egnet for systembalansering
Brannspjeld gir en passiv brannbeskyttelse, og brukes til å forhindre spredning av giftige gasser, røyk og brann i kanalsystemet mellom brannceller. Standard brannspjeld er laget og sertifisert iht. EN 15650, og EIS-kriterier er testet iht. EN 1366–2. Brannspjeld utgjør sammen med installasjonsmetode en uatskillelig del av brannklassen. FDR-3G brannspjeld er designet for installasjonene som er oppført og beskrevet i brukermanualen.

Alle brannspjeld leveres med manuell eller aktuatorbetjent mekanisme. En valgfri forsynings- og kommunikasjonsenhet er også tilgjengelig. Aktiveringsmekanismene er avtakbare og den aktuatorbetjente mekanismen kan byttes ut med den manuelt betjente mekanismen.

Manuelt betjente brannspjeld
Som standard leveres alle manuelt betjente brannspjeld med manuell åpning av spjeld, eventuelt med mikrobrytere og elektromagneter. Ved brann lukkes brannspjeldet automatisk. Avhengig av versjon, lukkes spjeldet enten etter smelting av termiske sikring eller ved hjelp av fjernaktivering via en elektromagnet med impulsforbindelse. Etter lukking av spjeldbladet er det mekanisk låst i lukket posisjon og kan bare åpnes manuelt. Aktiveringsmekanismen aktiveres når temperaturen på luften i kanalen når 74 °C og spjeldet lukkes innen 10 sekunder etter sikringen er smeltet.

• H0
Brannspjeld med aktiveringsmekanisme med deksel, manuell sveiv og med fjærretur aktiveringsmekanisme utløst av smeltesikring ved 74 °C (på forespørsel 100 °C).

• H2
Brannspjeld med aktiveringsmekanisme H0 + åpen og lukket indikasjon med AC 230 V eller AC/DC 24 V kontaktbrytere.

• H5-2
Brannspjeld med aktiveringsmekanisme H0 + en AC/DC 24 V elektromagnetisk aktiveringsmekanisme i impulsforbindelse (stenger spjeld ved impuls eller frafall av spenning) + åpen og lukket indikasjon med AC 230 V eller AC/DC 24 V kontaktbrytere.

• H6-2
Brannspjeld med aktiveringsmekanisme H0 + en AC 230 V elektromagnetisk aktiveringsmekanisme i impulsforbindelse (stenger spjeld ved impuls eller frafall av spenning) + åpen og lukket indikasjon med AC 230 V eller AC/DC 24 V kontaktbrytere.

Aktuatorstyrte brannspjeld
Som standard leveres alle aktuatorstyrte brannspjeld med en aktuator med mikrobrytere. Brannspjeld med fjærreturaktuator kan lukkes med signal fra sentralt styringssystemet, eller etter brudd på termoelektrisk sikring. Brannspjeld med aktuator er som standard utstyrt med termoelektrisk sikring som stenger spjeldet når kanaltemperaturen har nådd eller overskredet 72 °C. Spjeldet stenger ved hjelp av fjær innen 20 sekunder etter oversteget temperatur.

Belimo aktuator tilgjengelig med sikring 95 °C eller 120 °C på forespørsel.

• B230T eller G230T
Brannspjeld med Belimo eller Gruner aktuator med fjærretur (AC 230 V), elektrotermisk sikring 72 °C og hjelpebrytere.

• B24T eller G24T
Brannspjeld med Belimo eller Gruner aktuator med fjærretur (AC/DC 24 V), elektrotermisk sikring 72 °C og hjelpebrytere.

• BST0 eller GST0
Brannspjeld med Belimo eller Gruner aktuator med fjærretur (AC/DC 24 V), elektro-termisk sikring 72 °C, hjelpebrytere og Belimo forsynings- og kommunikasjonsenhet BKN230-24 eller Gruner forsynings- og kommunikasjonsenhet fs-UFC24-2 (andre kommunikasjonsenheter på forespørsel).

• B24T-W eller G24T-W
Brannspjeld med Belimo eller Gruner aktuator med fjærretur (AC/DC 24 V), elektrotermisk sikring 72 °C, hjelpebrytere og medfølgende kabelkontakter for forsynings- og kommunikasjonsenhet (kommunikasjonsenhet er ikke en del av mekanismen).

• B24T-SR eller G24T-SR
Brannspjeld med Belimo eller Gruner aktuator med fjærretur (AC/DC 24 V), elektrotermisk sikring 72 °C og hjelpebrytere for modulerte spjeld (mulighet for å åpne bladet i ønsket vinkel). For brannspjeld i størrelse DN ≥ 160 mm.

Konstruksjon
Spjeldhus er produsert av galvanisert stål, og spjeldblad av isolerende materiale og gummipakning for lukking i kald tilstand, samt svellende pakning for lukking ved brann.

Materialer
Produkter inneholder galvanisert stål, kalsium silikat materiale, brannsikker karbon glassfiber, polyuretanskum og etylen - propylen tørr gummi. Produktet inneholder ingen skadelige stoffer, med unntak av loddemetall i termosikring/smeltesikring, som inneholder noen milligram bly.

Tilbehør
Detaljert informasjon om tilbehør til FDR-3G er tilgjengelig i SystemairDESIGN under tilbehør til brannspjeld.

• AM-FD: Aktiveringsmekanismer

• CBR-FD: dekkplater

• IPOR-FD: Isolasjonsdekkplater