Du finner det hos Systemair

Luftfordeling, luftmengderegulering og brannsikkerhet

Det er lett å se seg blind på våre mange vifter og aggregater. Men visste du at vi har et utfyllende sortiment innen luftfordeling, luftmengderegulering og brannsikkerhet? Alt finnes i det smarte produktvalgs- og prosjekteringsprogram Systemair Design, og er tilgjengelig i vår webshop for direkte bestilling.

Luftfordeling

Luftkvalitet og inneklima handler ikke bare om temperaturer og luftmengder. Hvordan vi løser tilførselen av luft kan også ha stor innvirkning på opplevelsen av å være innendørs. Dette gjelder uansett hvilket ventilasjonsprinsipp vi velger, være det omrørings- eller fortrengningsventilasjon.

Et avgjørende suksesskriterium er at anlegget kan besørge det nødvendige luftskiftet i rommet uten at det oppstår for høye lufthastigheter i oppholdssonen eller sjenerende lydnivåer fra ventilene. Nøkkelen ligger i å velge riktig utstyr i riktig dimensjon basert på rommet som skal ventileres. Fleksibilitet mht. innredning og fremtidig bruksendring kan også være relevant, og et moderne og helhetlig uttrykk er heller ikke å forakte når man velger komponenter for synlig montasje.

Systemair utvikler og produserer luftfordelingsutstyr for både bolig- og næringsformål, og vi har et stort sortiment ventiler, rister og nødvendig tilbehør for ethvert bruksområde. Alle produkter har gjennomgått omfattende laboratorietesting for nøyaktig måling av luftmengde, trykkfall, lydnivå og strømningsmønster.

NOVA
Effektive tilluft- og avtrekksventiler
NOVA-A
NOVA-C
NOVA-E
BURE
Høyvolum diffusor for oppvarming og kjøling i store haller og industribygg

Luftmengderegulering

Å sikre tilstrekkelige luftmengder på romnivå er avgjørende for kvaliteten på innemiljøet. Men skal man minimere energibruken forbundet med ventilasjonen, er det viktig å tilpasse luftmengdene til det faktiske behovet – i sanntid. Et godt planlagt og velfungerende luftmengdereguleringsregime er i så måte avgjørende for energieffektiviteten til et ventilasjonssystem.

Basert på størrelse, luftmengde, bruksmønster og energimessig ambisjonsnivå velges enten konstant eller variabel luftmengde for et rom. Systemair har smarte, kostnadseffektive løsninger for begge prinsipper, men vårt intelligente VAV-spjeld Optima LV skiller seg ut fra mengden. Ved hjelp av differansetrykksmåling over spjeldbladet oppnås nøyaktig regulering selv ved svært lave lufthastigheter. Det tradisjonelle målekorset er eliminert, og måleprinsippet er betydelig mer robust mht. plassering av spjeldet i kanalnettet, presisjon og driftssikkerhet.

Brannsikkerhet

Ventilasjonsanleggets evne til å begrense spredning av røyk, varme og brann kan være avgjørende for et byggs overordnede brannsikkerhet. I tillegg til å hindre spredning handler det om å sikre rømningsveier og tilrettelegge for slukke- og redningsarbeid. I ytterste konsekvens vil opprettholdelse av luftkvalitet i noen kritiske minutter handle om liv og død, og tap av store materielle verdier.

Systemair har løsninger for brannsikkerhet for både «trekk-ut» (se våre branngassvifter) og «steng-inne»-strategier. For sistnevnte har vi et stort utvalg topp moderne brannspjeld i både rektangulær og sirkulær utførelse. Spjeldene leveres med motor eller smeltesikring, og utfyllende dokumentasjon med detaljert montasjeanvisning. Vi produserer sirkulære brannspjeld helt opp til Ø1000mm, for kostnadseffektiv realisering av større byggs brannkonsepter.

For våre motoriserte brannspjeld har vi også tilhørende brannspjeldautomatikk. Enkle og intuitive overvåkning- og styringssystemer som ivaretar trimming og funksjonstesting, og som enkelt knyttes opp mot byggets brannsentral.

Riktig produktvalg og prosjektering med Systemair Design

Våre luftfordelingsprodukter er implementert i det smarte produktvalg- og prosjekteringsprogrammet Systemair Design. Basert på målte ytelsesdata fra våre laboratorier foreslår Systemair Design mulige løsninger for ulike behov, og lar deg visualisere det resulterende strømningsmønsteret i rommet som skal ventileres.

Systemair Design er nettbasert og fritt tilgjengelig via våre hjemmesider. Her finner man også utfyllende FDV-dokumentasjon og BIM-objekter for alle produkter. Systemair Design Plugin for Revit integrerer all funksjonalitet direkte i designprogrammet.

Les mer om Systemair Design her.


Support og logistikk

Luftfordelingsutstyr produseres på prosjektbasis og vi kan levere til de fleste prosjekter på 2 arbeidsuker. De fleste artikler er også lagerførte, og kan i moderate kvanta leveres på kort varsel.

For hjelp til produktvalg eller support ifm. montasje og idriftsettelse har Systemair salgsingeniører med mange års erfaring innen luftfordeling, luftmengderegulering og brannsikkerhet.

Kan vi bistå deg i ditt prosjekt? Kontakt oss i dag