Åpenhetsloven

+47 51969700

Redegjørelse etter åpenhetsloven:

Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal å jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

 Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

Finn Systemair AS sin redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven her:

Se også Systemair Groups nettsider Sustainability (systemair.com) for ytterligere beskrivelse av vårt arbeid relatert til bærekraft.