Powerhouse Drøbak

Powerhouse Drøbak

Powerhouse Drøbak er første skolebygg i powerhouse-konseptet, tegnet av Snøhetta for Drøbak Montessori Stiftelse. Skolens utforming har sitt utspring i energikonseptet, tomtens egenskaper og Montessoriskolens pedagogiske tilnærming.

Krav til kostnadseffektive og energigjerrige løsninger har stått sentralt, og skolens energibehov er beregnet til kun ¼ av det som er normalt. Energieffektiv klimatisering er en av nøklene til det lave energibehovet. Bygget produserer også sin egen energi ved hjelp av solceller.

Skolen ventileres av et DVCompact-aggregat på 5 500 m3/h, designet for minimert energibruk. Energieffektive PM-motorer, høyeffektiv roterende varmegjenvinner, rotorbypass og kombibatteri sikrer en SFPv ned mot 0,66 kW/(m3/s).

Fakta

Type: Skole
Arkitekt: Snøhetta
Eier: Drøbak Montessori Stiftelse

Mer informasjon: www.powerhouse.no

Størrelse

960 m2

Energiproduksjon

33 000 kWh/år

Samlet luftmengde

5 500 m3/h

Geniox
Geniox modulaggregat av høy kvalitet