Ledelse og administrasjon

+47 51969700

Systemair AS

Fossegrenda 30B
7038 Trondheim
Phone: +47 51969700
mailbox@systemair.no

Org.nr.: 929 387 384
Bankkonto nr.: 6340 05 08455

Bestilling firmakunder:

ordre@systemair.no

Fakturaadresse

Systemair AS
Postboks 293
4302 Sandnes

Faktura pr. e-post
Kun 1 pdf inkl. vedlegg til:

invoices@systemair.no

Ledelse og administrasjon

Asle Lien Halvorsen
fagleder boligventilasjon
99534269
asle.lien.halvorsen@systemair.no

Bjørn-Osvald Skandsen
administrerende direktør
51969700
46847066
bjorn-osvald.skandsen@systemair.no

Catrin Bøhaugen Aase
økonomisjef
90413211
catrin.aase@systemair.no

David Brodawski
salgssjef
41618858
david.brodawski@systemair.no

Svein Erik Johansen
logistikk-/produksjonssjef
98213032
svein.erik.johansen@systemair.no

Tor Erik Einarson
sjef support og produktservice
95219860
tor.erik.einarson@systemair.no