Geniox

Åpner nye muligheter

Geniox - Åpner nye muligheter

Geniox er et fremtidsrettet ventilasjonsaggregat med høy kvalitet, høy ytelse og konkurransedyktig pris, og har siden lanseringen vært et enkelt valg for konsulenter, entreprenører og byggeiere. Med Geniox byr vi også på en komplett løsning, som hjelper deg å nå dine mål fra konsept til ferdigstillelse:

 • Et bredt utvalg størrelser, funksjoner og tilbehør sikrer en nær kostnads- og energioptimal løsning for nesten ethvert prosjekt.

 • SystemairCAD gjør det enkelt å velge riktig Geniox, tilpasset og optimalisert til dine behov.

 • Brukervennlige BIM-verktøy muliggjør presis planlegging og enkel implementering av Geniox i BIM-modeller.

 • Smarte løsninger og integrerte funksjoner sikrer enkel og effektiv montasje.

 • Systemair Access sikrer problemfri konfigurering, oppstart og integrasjon mot SD-anlegg.

 • Geniox leverer førsteklasses energieffektivitet, og minimerer energibruken forbundet med ventilering av bygget.

Det robuste designet sikrer også et langt og energieffektivt livsløp, og ved avhending kan mer enn 90 % av aggregatets samlede vekt resirkuleres og gjenbrukes. Kort fortalt er Geniox en miljøvennlig og helhetlig løsning, og enkleste vei til et velfungerende anlegg og førsteklasses inneklima.

Med vår siste oppdatering av Geniox blir valget enda enklere.

Vi introduserer markedsledende kompakthet

Geniox har vært foretrukket for sin enkle installasjon, med spjeld, automatikktavle og vannbatteri integrert i en fabrikkferdig pakkeløsning. For noen prosjekter er imidlertid tilgjengelig plass i teknisk rom svært begrenset, og kompakthet blir av større betydning enn integrerte funksjoner. For å gi deg den beste mulige løsningen i alle prosjekter, introduserer vi nå mulighet for eksterne funksjoner med Geniox. Dette gjør det mulig å minimere lengden på både seksjonene og det ferdige Geniox-aggregatet.

Dersom ditt prosjekt krever kompakthet og enkel inntransport, kan spjeld, automatikk-kabinett og vannbatteri nå flyttes ut av aggregatet, og seksjonslengden reduseres til et minimum.

Resultatet er markedsledende kompakthet, og et Geniox-aggregat klar for installasjon i selv de mest krevende rehabiliteringsprosjekter.

2021 Sp Or 29 Geniox Optimized Split Magnelis

...og enkel innstransport

Å få aggregatet til installasjonsstedet kan være en utfordring, og i noen prosjekter må man ty til tidkrevende, kostnadsdrivende og risikable grep. Dette gjelder ikke utelukkende for rehabiliteringsprosjekter, men også for enkelte nybygg, der fremdrift og byggeplasslogistikk kan gjøre forflytning og inntransport av store komponenter vanskelig. Dette kan resultere i mindre enn ønsket kapasitet, kompromisser mht. energieffektivitet, og behov for kompliserte og kostbare demonterings- og remonteringsoperasjoner. Med den oppdaterte Geniox-plattformen hører disse fallgruvene historien til.

Med eksterne funksjoner og optimaliserte seksjonslengder kan Geniox transporteres gjennom en standard døråpning. Dette gjelder alle størrelser, fra 11 til 31. Opptil 35 000 m3/h høyeffektiv, kompakt Geniox-ytelse kan trilles direkte inn i bygget – ingen demontering påkrevd.

Denne unike egenskapen gjør at du kan bestille et fabrikkmontert og fabrikktestet Geniox-aggregat for ethvert ROT-prosjekt, og være trygg på at utførelse og ytelse blir som planlagt.

Et solid design med høyeffektive kvalitetskomponenter sikrer et langt, kostnadseffektivt og miljøvennlig liv. Ved avhending kan mer enn 90 % av den totale vekten (stål, aluminium, kobber og steinull) resirkuleres og gjenbrukes.

Utstyrt med siste vifteteknologi

Utstyrt med siste vifteteknologi

Geniox er utstyrt med siste og beste vifteteknologi tilgjengelig på markedet. Våre nye EC-vifter har høyeffektive permanentmagnetmotorer med energiklasse IE5, og innovative aerodynamiske vifteimpellere av lettvekts komposittmateriale. Resultatet er:

 • Bedre ytelse

 • Lavere SFP-faktor

 • Lavere støynivå

De nye høyeffektive EC-viftene reduserer behovet for lyddempende tiltak i teknisk rom, noe som ytterligere reduserer plassbehovet for den ferdige installasjonen. Viftenes formfaktor og montasjemetode er også optimal med tanke på god hygiene og enkelt renhold: motoren og tilhørende elektronikk for trinnløs regulering er innebygget i impelleren, noe som eliminerer behovet for store installasjoner på aggregatgulvet.

Ta kontroll med Systemair Access

Geniox leveres med vår nyutviklede automatikkplattform Systemair Access, med trådløs kommunikasjon. Denne åpner for helt nye muligheter når det gjelder overvåkning, regulering og brukervennlighet, og sikrer kompromissløs funksjonalitet uansett behov. Systemair Access sikrer også enkel konfigurering og idriftsettelse, energioptimal regulering, full kontroll og full oversikt over ventilasjonsaggregatet og luftbehandlingsprosessen.

Les mer om Systemair Access her

Enkel å velge i SystemairCAD

Geniox konfigureres enkelt i aggregatberegningsprogrammet SystemairCAD. Her kan du velge et aggregat spesialtilpasset dine behov og lavest mulig energibruk. SystemairCAD er fritt nedlastbart fra vår hjemmeside, og lar deg velge ut, bestykke, beregne og dokumentere det riktige aggregatet for ditt prosjekt - i fem enkle steg:

 1. Last ned SystemairCAD.

 2. Definer standardverdier (klimadata etc.). Verdiene beholdes i beregningene til de eventuelt blir endret.

 3. Oppgi relevante systemdata og driftsdata for ventilasjonsløsningen (tilbehør, luftmengde, trykkforhold etc.).

 4. Velg modell på basis av forslag fra SystemairCAD.

 5. Generer rapport med komplett dokumentasjon, og eksporter smart BIM-objekt av aggregater for implementering i BIM-modell.

SystemairCAD sikrer et optimalt aggregatvalg iht. de forutsetningene som er gitt. Programmet genererer en komplett dokumentasjonsrapport med tekniske data, målsatte tegninger og beregningsresultater. BIM-objekter kan eksporteres til både AutoCAD og Revit, og disse kan bearbeides videre direkte i BIM-modellen ved hjelp av vår smarte Plugin.

Integrerte funksjoner eller markedsledende kompakthet

Valg og konfigurering av Geniox er gjort så enkelt som mulig, med smarte algoritmer i SystemairCAD som hjelper deg frem til det optimale aggregatet iht. dine behov. Dersom integrerte spjeld, innebygget automatikktavle og/eller integrert batteri er valgt, bygges disse inn i vifteseksjonene. Hvis ikke reduseres seksjonene til et minimum. Dette skjer automatisk, basert på dine valg. Resultatet er et Geniox-aggregat som er så kompakt og kostnadseffektivt som mulig.

Enkel BIM-prosjektering med Plugin for Revit og AutoCAD

Ved hjelp av våre egenutviklede Systemair Plugin for MagiCAD, kan aggregatet beregnes i SystemairCAD og overføres direkte til Revit eller AutoCAD. Man får da en fullverdig 3d-modell for BIM, med aktiverte tilkoblingsstusser og beregnede lyddata for videre bruk.

Endringer på aggregatet gjøres enkelt, direkte i BIM-modellen. Luftmengder og trykkforhold i kanalnett importeres automatisk inn i plugin'en. På denne måten kan man være sikker på at det er satt av tilstrekkelig plass til ventilasjonsaggregatet i teknisk rom, og at lyd- og energiberegning av anlegget gjøres med korrekte, oppdaterte data.

Er du kjent med SystemairCAD fra før av? Last ned Systemair Plugin for MagiCAD i dag.

Fullt utvalg av funksjoner og tilbehør

Med Geniox byr vi på et bredt utvalg funksjoner og tilbehør, som gjør at du kan konfigurere det beste aggregatet iht. behov og krav i prosjektet. Disse inkluderer:

Tilgjengelige funksjoner og tilbehør inkluderer blant annet:

 • Roterende varmegjenvinner

 • Eco-rotor - en størrelse større rotor

 • Motstrømsveksler

 • Kryssveksler

 • Softcooler

Alle varmegjenvinnings- og kjøleløsningene er tilgjengelig for alle versjoner av Geniox.

Geniox er #HygienicByDesign

Konseptet #HygienicByDesign innebærer at Geniox er hygienisk designet og utformet som standard, med designgrep og materialvalg for enklere renhold og mer hygienisk drift. Derfra kan vi videre tilpasse aggregatets hygieneutforming etter kravene i ditt prosjekt, definert etter anerkjente nivåer og sertifiseringsordninger.

Geniox kan blant annet leveres som VDI 6022-1 hygienesertifisert. Standardens overordnede målsetting er å sikre enkel tilkomst, enkelt renhold og hygienisk drift, slik at ventilasjonssystemet i seg selv ikke blir en kilde til forurensning i rommene som ventileres. Dette er avgjørende for helsebygg og andre krevende applikasjoner med høye krav til luftkvalitet.

Les mer om #HygienicByDesign her.

Eurovent-sertifisert

I takt med økende krav til ytelse og energieffektivitet blir det stadig viktigere med riktige data for presise beregninger og riktig dokumentasjon. Byggherren skal være trygg på at de tekniske installasjonene - og bygget som helhet - vil prestere som tiltenkt, både iht. forskriftskrav, gjeldende miljøsertifiseringsordninger og generelt ambisjonsnivå i prosjektet. I Systemair legger vi vår stolthet i det mest omfattende og transparente datagrunnlaget i bransjen, gjort mulig via egen produktutvikling, egen produksjon og omfattende testing i egne lufttekniske laboratorier.

Hele Geniox-serien er også Eurovent-sertifisert. Eurovent er en uavhengig 3.part som tester og verifiserer deklarerte data. På den måten kan du være sikker på at Geniox leverer som planlagt.

Les mer om Eurovent her

Har du spørsmål? Kontakt oss i dag

Har du spørsmål om Geniox eller trenger hjelp til å finne det optimale aggregatet for ditt prosjekt?

Kontakt ditt lokale Systemair salgskontor i dag.