Systemair

Optimalt inneklima for læring

Forsking viser en tydelig sammenheng mellom luftkvaliteten i klasserom, læringsutbytte og akademiske resulater. Noen studier peker også på gode inneklimaløsninger som en billigere og mer effektiv måte å bedre resultatene på, sammenlignet med reduserte klassestørrelser.

God luftkvalitet og god komfort bør være et av de viktigste suksesskriterium i bygging og rehablitering av skoler, barnehager og andre undervisningsbygg. Et tilfredsstillende inneklima er nemlig avgjørende for å sikre velvære, produktivitet, lavt sykefravær og optimale læringsforhold (les mer om «Godt inneklima» her).

I Norge har vi heldigvis kommet langt på dette området, med strenge, velbegrunnede krav i både Teknisk forskrift (TEK 17) og fra Arbeidstilsynet (Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen). Tiden da høy temperatur og luftkvalitet ble forsøkt regulert ved hjelp av manuell vinduslufting er også forbi - Krav til luftskifte, luftkvalitet, støy, energibruk mm. medfører behov for balansert, mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning. 

Balansert, mekanisk ventilasjon er også den eneste ventilasjonsløsningen som sikrer tilfredsstillende innemiljø under alle forhold, optimal varmegjenvinning og god filtrering av tilluften. Man er ikke avhengig av vinduslufting eller andre åpninger i bygningskroppen, og unngår problematikk knyttet til vær og vind, støy og forureninger utenfra. Moderne vifter, motorer og løsninger for behovsstyring minimerer også energibruken knyttet til viftedrift. Alle har rett på et godt inneklima og optimalt læringsmiljø, også de med pollenallergi - og for våre barn bør kun det beste være godt nok.

I Systemair er vi opptatt av å skape gode innemiljøer, og vi har energieffektive, smarte systemløsninger for enhver skole og barnehage. Et bredt produktspekter muliggjør spesialtilpassede og optimaliserte anlegg, for et optimalt resultat. Uansett prosjekt kan tilbyr vi fremtidsrettede, energieffektive løsninger for klimatiering, støttet opp av bransjens beste produktvalgsverktøy og BIM-modelleringsverktøy.

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback