Systemair

Èn størrelse passer ikke alle

God ventilasjon, godt inneklima og kostnadseffektiv drift er viktige suksesskriterier i ethvert moderne næringsbygg, uansett type. Krav til energieffektivitet blir også stadig strengere, og her spiller energieffektive ventilasjonsløsninger en nøkkelrolle. De ulilke systemene og komponentene må også kunne overvåkes, styres og sammkjøres fra et toppsystem - på enkelt vis. 

Når det gjelder inneklimaløsningerer det ikke slik at èn størrelse eller èn type passer for alle. For å sikre optimale løsninger tilpasset hvert enkelt prosjekt, har vi utviklet markedets bredeste produktspekter.

Et godt, helsefremmende og komfortabelt inneklima er avgjørende for å sikre velvære, produktivitet og lavt sykefravær på en arbeidsplass. Næringsbygg krever derfor generelt god ventilasjon i driftstiden, med varmegjenvinning og ettervarming eller kjøling av tilluften, avhengig av utendørsforholdene. Behovsstyring kan være viktig for å minimere energibruk og driftskostnader forbundet med klimatisering av bygget.

Ivaretakelse av sikkerhet er også et aktuelt tema, med bruk av avtrekksvifter i tekniske rom, atrier, trappesjakter mm. Kantiner og storkjøkken fordrer egne løsninger, og krav til luftkvalitet og rømning må ivaretas i parkeringskjellere. Som markedsledende produsent og kompetansepartner kan vi bistå - uansett behov.

Vi forstår også viktigheten av å få ting gjort riktig, til rett tid og på budsjett. Vi tilbyr fremtidsrettede, energieffektive løsninger for klimatiering, støttet opp av bransjens beste produktvalgsverktøy og BIM-modelleringsverktøy. For enhver ventilasjonsteknisk utfordring har vi også gode råd, innsikt og erfaring opparbeidet gjennom mange år, og utallige prosjekter, verden over. 

Med Systemair som kompetansepartner vil du finne frem til de optimale løsningene for ditt prosjekt, i krysningspunktet mellom energieffektivitet, kostnadseffektivitet, estetikk og ytelse.

Lokal partner

I Norge har vi egen produksjon av ventilasjonsaggregater på Eidsvoll, og en produktportefølje spesialtilpasset norske forhold. Førsteklasses logistikk og support bidrar til en smidig utførelse og idriftsettelse, og med god planlegging og et resulterende godt inneklima sikrer vi suksess i ditt prosjekt.

Produkter og løsninger

Systemair tilbyr et bredt sortement av energieffektive produkter og løsninger for næringsbygg. Les mer om vår nye aggregatserie Geniox, vår nye automatikkløsning Access, eller finn en vifte som passer ditt behov her: 

Geniox

Neste generasjon ventilasjonsaggregat

Systemair Access

Vår nye automatikkplattform

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback