Systemair

Sikkerhet og effektivitet i førersetet

Utslipp fra kjøretøy, brannfare, trange forhold og komplisert geometri gjør garasjeventilasjon til et kritisk sikkerhetsspørsmål og en betydelig teknisk utfordring. Store ventilasjonsbehov gjør også energieffektivitet til en sentral suksessfaktor. Vi har designet vårt garasjeventilasjonssystem for å møte disse kravene, uten kompromiss.

 

Grønn garasjeventilasjon

Intelligent effektvitet…

Systemairs garasjeventilasjonssystem muliggjør energibesparelser opptil 80 % sammenlignet med konvensjonelle løsninger, takket være intelligent utforming og styring. Vårt system overvåker og justerer impulsviftene iht. reelle ventilasjonsbehov, på bakgrunn av målinger fra CO-givere, brann- og røykmeldere.

…med høy ytelse…

Impulsviftene sikrer luftbevegelse i soner med lav lufthastighet, eliminerer dødsoner og sikrer at ventilasjonsbehovene møtes for alle arealer. Vårt system er designet for å yte optimalt under varierende forhold. Dette krever presis planlegging og en styrt samhandling av komponenter som kommuniserer og jobber i lag. For å sikre dette spesialdesigner vi hvert system til det enkelte bygg.

…planlagt og dokumentert for optimalt resultat.

Et optimalt resultat krever individuell planledding og skreddersøm. Vi benytter topp moderne CFD-simuleringer (Computational fluid dynamics) for å sikre at antall vifter og plasseringen av disse sikrer den påkrevd ventilering av garasjen. CFD-simuleringen gjøres med utgangspunkt i en 3d-modell av garasjen. Modellen må være detaljert, og inneholde alle hindringer som vil oppstå i luftstrømmene.

Har du en garasje som trenger ventilering? Kontakt oss for en optimal løsning.

Perfekt på trange steder

Areal og volum er verdifulle varer i parkeringsanlegg, og tradisjonelle kanalanlegg spiser opp betydelige deler av dette. I tillegg oppstår krysningspunkter med rør og elektrotekniske føringer, noe som fører til økt kompleksitet og økte kostnader.

Systemairs løsning erstatter det tradisjonelle kanalanlegget i en garasje. Plasskrevende installasjoner er redusert til selve impulsviftene, som typisk opptar mindre enn 0,5 % av tak-arealet. Dette gir bedre rom for andre tekniske installasjoner og øker sikten i parkeringsanlegget. For nye anlegg er det ofte mulig å redusere etasjehøyden som et resultat, til fordel for både fremdrift og økonomi i prosjektet.

Hva passer best for ditt prosjekt? Sjekk ut vår produktportefølje for innovative løsninger.

Spesialtilpasset dine behov

Uansett utformingen på ditt parkeringsanlegg vil våre eksperter finne den optimale løsningen – i tett dialog og samarbeid med deg. Vi tilbyr komplette systemer med frisklufttilførsel, avtrekk, impulsvifter, CO-sensorer og styringssystem, i tillegg til et omfattende tilbehørssortement.

Systemair kan også bistå deg i design- og prosjekteringsfasen. Du vil få èn fast kontaktsperson og trygghet til at systemet vil fungere som det skal. Vi har selvfølgelig kontroll på gjeldende lover og forskrifter, og finner i samråd med deg frem til kravene som gjelder ditt prosjekt.

En systemløsning fra Systemair inkluderer:

  • Design og prosjektering av systemet, inkludert CFD-analyse
  • Plantegninger for montasje
  • Trekkelister for alle komponenter
  • Levering av komponenter til byggeplass
  • Igangkjøring av systemet
  • Evt. varmrøkstest i forbindelse med overtakelse

Hva mer kan vi bidra med? Ta kontakt for å diskutere dine behov.

Klar for alt

Vårt garasjeventilasjonssystem er en aktiv løsning designet for tidlig deteksjon av problemer og avvergende handling som respons. Systemet kan settes opp for å holde nede CO-nivået, ventilere bort røykgasser fra brann og opprettholde sikt for sikker flukt, evakuering og redning.


PrioJet

AJ8 og AJR

IV Smart

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback