Log in

En feil har oppstått. Prøv igjen senere. ×
Innlogging mislykket

Søk om konto

Dersom du allerede er firmakunde hos Systemair, kan du enkelt registrere deg og søke om konto. (Søknad behandles kun i kontortid 07:30 - 15:30). » Vilkår

Søk om å bli kunde

Dersom du, som firma, ønsker å bli kunde hos oss, trykk ”Søk om å bli kunde” (Et par dagers behandlingstid). Er du privatkunde klikk her

Ventilasjonsløsninger for industribygg

Utfordringene for industribygg er mange og svært ulike. Systemair har et bredt produktspekter for å møte mange av disse utfordringene og har samtidig kompetansen om systemløsningene.

Mens enkelte industribygg ikke krever annet enn normale ventilasjonsløsninger, har andre industribygg behov for spesialløsninger. Dette kan være EX-godkjente løsninger, krav til punktavsug eller transport av luft med korrosive gasser. Uansett er Systemair leverandøren å henvende seg til.

Et annet aspekt for industribygg er brannsikring. Dessverre viser statistikk at de fleste bygg som opplever en stor brann, forsvinner fra markedet kort tid etter. Å miste kontakten med markedet i gjenoppbyggingsfasen er kritisk. Derfor må man ha fokus på risikoområder som kan forårsake brann, samt tiltak som kan begrense omfanget for en eventuell brann.

Brannspjeld for ventilasjonsanlegget kan være en lønnsom investering for å begrense området for en brann. Å opprettholde funksjonen for brannskiller er en kritisk faktor, da disse hindrer en mindre brann å utvikle seg til en stor brann. Systemair har et bredt produktspekter på brannspjeld samt markedets beste styrings- og overvåkingssystem.

Røykgassvifter er et annet produkt som kan begrense skadeomfanget etter en eventuell brann. Ved å ventilere ut røyken fra et brannområde kan man hindre skade på produksjonsutstyr og bygningsdeler, og vil således kunne minimere tiden før produksjon kan starte igjen etter brann.

God planlegging og forebygging er den beste investeringen og Systemair kan her bistå med produkter og kunnskap på systemløsninger.

×
×
×
×
×
×
×