Log in

En feil har oppstått. Prøv igjen senere. ×
Innlogging mislykket

Søk om konto

Dersom du allerede er firmakunde hos Systemair, kan du enkelt registrere deg og søke om konto. (Søknad behandles kun i kontortid 07:30 - 15:30). » Vilkår

Søk om å bli kunde

Dersom du, som firma, ønsker å bli kunde hos oss, trykk ”Søk om å bli kunde” (Et par dagers behandlingstid). Er du privatkunde klikk her

Energieffektiv ventilasjon

 

Store fordeler med EC-teknologi
De fleste viftene som står i eksisterende anlegg er med motorer av type AC. Det være seg kanalvifter, takvifter eller sentrifugalvifter. Dersom en AC vifte må byttes ut, anbefaler vi å bytte til vifte med EC motor. Det vil si at reguleringsutstyret også må byttes, og fordelene er mange.
Dersom den gamle AC-motoren er regulert med en tyristor, oppstår en sjenerende lyd ved lave turtall. Denne lyden fører ofte til en reklamasjonssak mellom sluttkunde og entreprenør, noe som er ugunstig og kostbart å reparere. Med EC-motor har man trinnløs regulering, og den sjenerende lyden er fjernet.
EC-motoren bruker dessuten mindre energi enn den gamle AC-motoren. Avhengig av reguleringsmetode vil besparelsen være i størrelsesorden 30 – 60 % med samme kapasitet. På Systemair sin hjemmeside, www.systemair.no, er det mulig å laste ned en energikalkulator hvor eksakt besparelse kan beregnes ut fra driftsforhold.
Skal man bytte ut vifte i et eksisterende aggregat anbefaler Systemair å bytte til kammervifte med PM-motor. PM-motor er basert på samme grunnteknologi som en EC-motor, men er utformet som en standard fotmotor, og har videreutviklet optimalisering. Komplett utbyttesett finnes i prislisten.

 
Ecodesign / ErP direktiv:
Gjennom Koyoto-avtalen har Norge forpliktet seg til å redusere sitt energibehov frem mot 2020. På grunnlag av dette har Økodesign­direktivet blitt innført, noe som setter krav til mange ulike produkter. Blant annet kjenner man til at glødelampe i 60 W er fjernet fra butikkhyllene, og det er det samme direktivet som har forårsaket dette. ErP-direktivet (Energy Related Products) har kommet med krav til blant annet vifter og motorer.
Ecodesign-direktiv (EU) No327/2011
For motorer gjaldt første trinn allerede fra 16. juni 2011, hvor minimumskravet var IE2 motorer. Neste trinn for motorer var 1. januar 2015 hvor minimumskravet var IE3 motorer (7,5 kW til 375 kW). Neste trinn er januar 2017 der kravet er IE3 motorer for 0,75 kW til 375 kW. NB! IE2 motor kan fremdeles benyttes dersom motoren turtallreguleres. EC-vifter og motorene som benyttes i våre aggregater holder kravet til IE4.
For viftehjul gjaldt første trinn fra 1. januar 2013. Kravet til virkningsgrad på viftehjul varierer ut fra effektforbruk for viften og viftetype. Her finnes det faktorer og formler i direktivet som forteller om en aktuell viftetype er tillatt omsatt innenfor EU og Norge. Trinn 2 for viftehjul var 1. januar 2015, hvor kravet til virkningsgrad ble skjerpet ytterligere.
Av denne grunn vil gamle vifter og motorer forsvinne ut fra sortimentet, både pga. fornyede produksjonsmetoder, men også pga. nye myndighetskrav. Potensialet for å spare energi er stort, og hver enkelt kan hjelpe til ved å installere oppdatert teknologi ved utbytting og oppgradering.

 
SFPv Vs SFPe
For aggregater til næringsbygg vil man oppleve at det blir etterspørsel etter dokumentasjon på både SFPv og SFPe, noe som kan være forvirrende for de som ikke kjenner termonologien.

 
SFPv
I SFPv står v for validering. Denne skal anvendes ved kontrollmåling av ventilasjons­aggregatets ytelse,  ved f.eks. overlevering.
SFPv gjelder for et konkret driftspunkt, dvs. spesifikk luftmengde og eksternt trykkfall. Dersom aggregatet har bypass for varmegjenvinner bør det måles for begge driftstilstander.
Ved dokumentering av SFPv skal aggregatet ha rene filter, tørre overflater på varmeveksler, og frekvensomformer skal være inkludert.

 
SFPe
I SFPe står e for energiberegning. Denne skal anvendes ved beregning av anleggets energibruk.
SFPe skal oppgis ved det driftspunkt som er sannsynlig under anleggets drift. Dersom anlegget har behovsstyring, bør flere verdier oppgis basert på de ulike driftstilstandene. SFPe skal oppgis med og uten bypass i drift, dersom ventilasjonsaggregatet er utstyrt med bypass (eksempelvis for varmegjenvinner).
SFPe skal dokumenteres med tidsmidlet trykkfall over filter, og varmeveksler med innvirkning av kondens. Tap i frekvens­omformer skal også være inkludert.
Dersom driftsspenning må reguleres for å tilpasses ventilasjonsaggregatet, skal tap i trafo inkluderes.

 

×
×
×
×
×
×
×