Log in

En feil har oppstått. Prøv igjen senere. ×
Innlogging mislykket

Søk om konto

Dersom du allerede er firmakunde hos Systemair, kan du enkelt registrere deg og søke om konto. (Søknad behandles kun i kontortid 07:30 - 15:30). » Vilkår

Søk om å bli kunde

Dersom du, som firma, ønsker å bli kunde hos oss, trykk ”Søk om å bli kunde” (Et par dagers behandlingstid). Er du privatkunde klikk her

Ecodesign-direktivet – ErP

Ecodesign-direktivet – ErP (EU) No 1253/204 og 1254/204 gjøres gjeldende fra 1. januar 2016. Direktivene omhandler bl.a. ventilasjonsaggregater beregnet for boligventilasjon, og vil bli gradvis skjerpet kommende år.

Dette betyr at alle ventilasjonsaggregat for boliger som omsettes i Norge må ha dokumentasjon på at de klarer de nye kravene. Denne dokumentasjonen skal være tilgjengelig både for installatør og sluttbruker. I tillegg skal dokumentasjonen være tilgjengelig for kontrollerende myndigheter, som i Norge er NVE. Det er produsentenes ansvar å legge fram denne dokumentasjonen for alle aktuelle produkt som leveres etter 01.01.2016.

Alle aktuelle Villavent-produkter oppfyller gjeldende krav til energieffektivitet i henhold til det Europeiske Ecodesign-direktivet, ErP.

 

SAVE-VTR-200_B_std

Energiklassifisering og -merking
Iht. Ecodesign-direktivet skal ventilasjonsaggregater beregnet for boligventilasjon klassifiseres og merkes. Klassifiseringen vil kunne avhenge av den aktuelle installasjonen, men alle aktuelle Villavent-aggregater vil kunne oppnå klasse A. Dette gjelder ved kontinentalt referanseklima (som benyttes i standarden). I nordisk klima, vil produktene få beste energiklasse (A+) med god margin. Produktenes energiklasse vil være av betydning mht. å oppfylle energikravene i TEK, og kan benyttes ved såkalt ”teknisk bytte” / ”omfordeling”.

 

Dokumentasjon
Kravene i Ecodesign-direktivet er integrert i Systemair sin nettkatalog/aggregatberegning. Nødvendig dokumentasjon framkommer derfor som en del av beregningen av det aktuelle aggregatet. Ved prosjektering oppgis dessuten dokumentasjon for det aktuelle ventilasjonsanlegget.


Eurovent
Eurovent er Europas ledende organisasjon for testing og sertifisering av ventilasjonsprodukter. Systemair er aktivt med i utviklingen av Eurovent. Som ledende produsent av boligventilasjon, er det naturlig at også våre aggregater for boligventilasjon er sertifiserte. Alle Villavent-aggregat vil derfor være Eurovent sertifiserte i løpet av første del av 2016.

eurovent-logo

×
×
×
×
×
×
×