Rendering of three different size Geniox units showing the size difference.

Hög flexibilitet. Brett applikationsområde. Intelligent styr- & regler.GenioxLuftbehandlingsaggregat

Geniox är ett helt anpassningsbart, högkvalitativt, modulärt luftbehandlingsaggregat som erbjuder den ultimata flexibiliteten för att passa varje projekt.

 • Geniox-aggregat kan hantera luftflöden från 0,21 till 30,6 m³/s.

 • Enkelt att konfigurera, styra och kontrollera.

 • Minimal energianvändning och hållbar konstruktion.

 • #HygienicByDesign med minimal påverkan på den omgivande miljön.

Valfrihet

Geniox-aggregaten består av standardiserade sektioner som enkelt sätts ihop för att skapa anpassade kombinationer som uppfyller dina krav på prestanda, fotavtryck och energi i ditt projekt.
Geniox-aggregat kan hantera luftflöden från 0,21 till 30,6 m³/s.

Lätt att konfigurera

Med hjälp av det kostnadsfria nedladdningsbara programmet SystemairCAD kan du optimera din Geniox-aggregat för dina projektkrav och nå lägsta möjliga energianvändning för ventilering av byggnaden. Du får full koll på hur aggregatet kommer passa och prestera i den planerade applikationen.

Minimal energiförlust och hållbar design

Den 60 mm tjocka isoleringen minimerar värmeförluster och köldbryggor, vilket möjliggör energibesparingar, hög driftseffektivitet och ljudreducering.

Handtagen, gångjärnen och inspektionsfönstren är designade exklusivt för och av Systemair, vilket säkerställer lång livslängd.

Lätt att använda

Systemair Access gör det möjligt för operatörer att kontrollera och kontinuerligt optimera Geniox prestanda. Detta bidrar till att minska din energianvändning och sänka driftskostnader samtidigt som du får ett perfekt inomhusklimat.

Geniox-serien av modulära luftbehandlingsaggregat är det optimala valet för att säkerställa energieffektiv ventilation i alla projekt.

Hitta enkelt din optimala lösning

Geniox är tillverkat med flera funktioner och alternativ för att möta behoven i varje projekt.

Du kan lita på att varje produkt är optimerad för dina behov genom att välja de bästa funktionerna enligt dina projektkrav.

Värmeväxlare

 • Roterande

 • Motström

 • Korsström

 • Batteriåtervinning

Batterier

 • Vatten-värme

 • El-värme

 • Vatten-kyla

 • DX-kyla

Värmepump

 • Integrerad reversibel värmepump

Befuktare

 • Adiabatisk befuktare

Styr- & reglersystem

 • Integrerat Systemair Access styr- & reglersystem

 • Controller ready för att matcha dina önskemål

Installation

 • Inomhus

 • Utomhus

Person holding easy-to-use control panel for Systemair Air Handling Unit

Systemair Access – lätt att ansluta, konfigurera och kontrollera

 • Systemair Access är den gemensamma plattformen för alla Geniox-modeller. Dess intuitiva, lättnavigerade menyer hjälper dig att skapa det perfekta inomhusklimatet.

 • Ett plug-and-play-koncept som minskar installations-, konfigurations- och driftsättningstiden, vilket ger dig full kontroll.

 • Modbus-kommunikation till alla interna komponenter förenklar kablage och kabeldragning inuti aggregatet.

 • Flera aggregat kan kopplas till en molntjänst för fullständig överblick och tillgänglighet.

Geniox levererar de energibesparingar och hygieniska prestanda som du förväntar dig av Systemair.

Geniox 08 More Flesh 1000px 2 Psd Freigestellt

#HygienicByDesign

I och med samhällets ökade medvetenhet om vikten av en god inomhusmiljö anser vi på Systemair att alla luftbehandlingsaggregat bör vara #HygienicByDesign.
Vi menar att hygienkrav även ska ställas på allmänna applikationsområden - inte bara på aggregat som används i kritiska miljöer. Hygienkraven ska vara väl avvägda för det tilltänkta applikationsområdet.

Vill du lära dig mer?

Balkram

Balkramen kan monteras på fabrik eller levereras lös för montering på plats. Du kan välja mellan en balkram i hel längd eller få den uppdelad i sektioner. Det finns designalternativ som underlättar arbetet på plats.

Hölje
 • Värmeisolering T2

 • Köldbryggningsklass TB2

 • Läckageklass L1 (M)

 • Mekanisk styrka D1

 • Korrosionsklass C5 (paneler och dörrar)

 • Flexibelt urval av material och
  ytbehandlingar (obehandlad zink/magnesium ZM310 eller lackerad ZM310)

Direktiv

Geniox är kompatibel med följande direktiv:

 • Maskindirektivet (MD) 2016/42/EG

 • Ekodesigndirektivet 1253/2014

 • EMC-direktiv 2014/30/EU

 • Lågspänningsdirektiv (LVD) 2014/35/EU

 • Tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68/EU

Spjäll

Spjällen uppfyller täthetsklass 4 C enligt EN 1751:2014. Spjällen har motroterande aerodynamiskt formade spjällblad av aluminium som garanterar låg tryckförlust när de är öppna.

Värmepump

Värmepumpen är integrerad i aggregatet som en enskild sektion. Systemet består av en reversibel värmepump som möjliggör både uppvärmning och kylning.

Värmepumpsektionen är utrustad med scrollkompressorer och kyl-/värmekapaciteten är steglöst variabel i intervallet 5-100 %. Värmepumpen är baserad på köldmediet R410A och är utrustad med ett komplett styrsystem.

Kammarfläkt

Fläkthjulet är utformat för högsta möjliga driftseffektivitet. Fläkten har enkelinlopp och friblåsande utlopp i aggregatets fläktkammare.

Kammarfläkten har en statisk verkningsgrad på upp till 75 %. Fläkten kan levereras med EC-motor (IE5), PM-motor (IE4) eller AC-motor (IE3). Fläkthjulet och motorn är statiskt och dynamiskt balanserade.

Roterande värmeväxlare

Den roterande värmeväxlaren finns i tre varianter: kondensations-, sorptionshybrid- och sorptionsvärmeväxlare.

Den roterande värmeväxlaren har en hög verkningsgrad - mellan 75 % och 87 % beroende på driftsförhållandena. Den kan återvinna fukt och är den värmeväxlare som kräver minst utrymme.

Sorptionshybridvärmeväxlaren återvinner mer fukt och ger bra kylåtervinning.

Sorptionsväxlaren återvinner mycket mer fukt och har en mycket hög prestanda vid kylåtervinning, vilket minskar mycket av behovet av aktiv kyleffekt.

Plattvärmeväxlare

Den högeffektiva plattvärmeväxlaren har separata luftflöden för att förhindra att luktämnen överförs till tilluften. Den förhindrar också överföring av fukt mellan de två luftströmmarna.

Plattvärmeväxlaren finns i två varianter: korsströms- och motströmsvärmeväxlare.

Plattvärmeväxlarna är tillverkade av aluminium och har en verkningsgrad på upp till 85 % för korsströmsvarianten och upp till 90 % för motströmsvarianten beroende på lufthastighet och enhetens storlek.

Värmeväxlarna är utrustade med ett bypass-spjäll för kapacitetskontroll och frostskydd, eller sektionsavfrostningsspjäll för optimal prestanda vid avfrostning.

Batteriåtervinning

Aggregat med batteriåtervinning har en verkningsgrad på upp till 80 % beroende på lufthastigheten genom batterierna och används när de två luftströmmarna måste hållas helt åtskilda eller när luftströmmarna befinner sig på olika ställen.

Värmebatteri

Värmebatteriet används för att eftervärma luften efter värmeväxlaren till rätt tilluftstemperatur.
I Geniox kan du välja mellan tre olika typer av värmebatterier.
Vattenbatteri som består av kopparrör och aluminiumlameller.
EL-batteri bestående av värmeelement av rostfritt stål som luften passerar. Batteriet har inbyggda säkerhetssystem som skyddar mot överhettning.
DX-batteri för köldmedium är uppbyggt på samma sätt som vattenbatteriet med kopparrör och aluminiumlameller. Batteriet kopplas mot extern värmepump.

Kylbatteri

Kylbatteriet används för att kyla luften efter värmeväxlaren till rätt tilluftstemperatur.
Det finns två varianter av kylbatterier.
Vattenbatteri för kallt vatten eller DX-batteri för köldmedium.
Båda typerna består av kopparrör med aluminiumlameller.
DX-batteriet kopplas mot en separat DX-kylmaskin.

Kombibatteri

Med ett kombibatteri används samma batteri för både värmning och kylning av tilluften. Beroende på om man har värme- eller kylbehov utifrån årstiden cirkulerar man varmt eller kallt vatten genom batteriet. Batteriet består av kopparrör med aluminiumlameller.

Befuktare

Befuktaren är tillverkad som en komplett enhet med befuktningselement, vattentråg och ram av rostfritt stål AISI 304, cirkulationspump, reglerventiler för bevattning, överströmningsventil, reglerventil för avluftning, flottörventil för kontroll av vattentillförseln till vattentråget och ventil för tömning av tråget.

Befuktarens funktion bygger på den naturliga processen att vatten avdunstar när luft passerar en våt yta. Befuktiningssektionen kan placeras i tilluften efter ett värmebatteri eller användas som indirekt adiabatisk kylning genom att placeras i frånluften före en värmeväxlare.

Panelfilter

Panelfiltret är ett standardfilter i klass Grov 65 % (G4) enligt EN ISO 16890 med kort bygglängd. Det är konstruerat enligt principen för veckade filter.

Påsfilter

Påsfiltret är ett filter som ger en stor filteryta. Filtret har lång livslängd och därmed god totalekonomi. Filtret kan levereras i filterklasserna Coarse 65 % (G4), ePM10 60 % (M5), ePM2.5 50 % (M6), ePM1 60 % (F7), ePM1 75 % (F8), ePM1 85 % (F9) eller CITY-FLO ePM1 60 % (F7 City-Flo) enligt EN ISO 16890. CITY-FLO ePM1 60 % är ett filter med partikel- och molekylärfiltrering som är speciellt utformat för användning i stadsområden och områden med tung trafik. Påsfilter finns i 2 längder; 520 och 640 mm.

Tillval: Deltri+ luftfilter

Deltri+ virusdödande luftfilter med effektivitet ePM1 90 %, som kan neutralisera eller förstöra virus – inklusive SARS-CoV-2, som testats av Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), ett oberoende laboratorium.

Bevisad effektivitet med Eurovent Certified Performance A+ energiklassklassificering.

Metallfilter

Metallfilter. Klass G2.

Kolfilter

Kolfilter. Kol av typen CEX003 i en cylindrisk patron.

Ljuddämpare

Ljuddämparen är en absorptionsdämpare med bafflar och minskar ljudeffektnivån från luftbehandlingsaggregatet till kanalsystemet. Finns i varianter för både torr och våt rengöring.