Varför finns vi och vad vill vi?

Varumärkeslöfte & kärnvärden

Systemair står för mer än ren luft och hälsosamma inomhusmiljöer. Våra kärnvärden är mer än tjusiga ord de ger oss riktning och styr vårt beslutsfattande - oavsett vem vi hjälper, vad vi arbetar med eller var i världen vi befinner oss. Dom bottnar i det som är Systemair själ.

”Vår vision är att vara din mest effektiva och hjälpsamma affärspartner i frågor som rör utmaningar med inomhusklimat”

Vårt varumärkeslöfte - ett genuint engagemang

I vårt varumärkeslöfte ingår att guida, förenkla och sätta kunden i centrum. Oavsett om du är en entreprenör, distributör, konsult, installatör eller investerare. Oberoende av storlek vill vi finnas vid din sida från början av ett projekt till slut. Ett framgångsrikt projekt för dig är lyckosamt även för oss. Vi tror på relationer där du, dina kunder, vi och miljön är vinnare tillsammans.

Customer First Brand Promises

Vi guidar

Vi är här för att ge råd och dela med oss av vår kunskap. Vår vägledning och erfarenhet hjälper dig på din resa mot slutmålet. Vi behandlar alla med omsorg och respekt.

Vi är en pålitlig partner

Simplify Brand Promises

Vi förenklar

Vi finns till för att underlätta ditt arbete genom att omvandla komplexa system till enkla, smarta och hållbara lösningar.

Vi strävar efter ständig förbättring.

Guide Brand Promises

Vi sätter våra kunder först

Från idé till färdigställande - vårt mål är att hjälpa dig att hitta de bästa produkterna och lösningarna för att dina projekt ska bli så framgångsrika som möjligt.

Vi finns vid din sida

Systemairs fundamentala värden

Våra värderingarna formar vårt företagsklimat och vägleder oss när vi fattar beslut, oavsett var i världen vi arbetar. De vägleder oss i hur vi som anställda ska bete oss i vårt dagliga arbete - mot varandra, våra kunder och intressenter.

Prioritize Group Values

Prioritera

  • Ta initiativ

  • Ta beslut

  • Följ strategin

Simplify Group Values

Förenkla

  • Den raka vägen

  • Organisation och reda

  • Standardiserade produkter

Trust Group Values

Skapa tillit

  • Rak och tydlig kommunikation

  • Vi är ett säkert val

  • Kollektivt ansvar

Utforska Systemair