Systemair Application area (Skyline)

Industrilokaler

Ventilation anpassat för industri- och verkstadslokaler

Världens mest krävande miljöer

Tuffa förhållanden såsom hög luftfuktighet, lukter, fettansamlingar samt höga arbetstemperaturer under lång tid. Dessa parametrar samt kravet på hög noggrannhet är det som skiljer industriella tillämpningar från övriga tillämpningar. Utöver de utmanande arbetsförhållandena måste medarbetarnas hälsa och säkerhet alltid ges högsta prioritet.

Systemairs ventilationslösningar garanterar tillförlitlighet, hög verkningsgrad och säkerhet med system som fungerar optimalt året runt. De ger ett perfekt, temperaturreglerat inomhusklimat som inte bara underlättar industriell produktion och processer utan också främjar hälsan hos de människor som arbetar i dem.

Byggda för att prestera i material med lång livslängd

Lösningar som är helt anpassningsbara

Hälso- och säkerhetscertifierade

Enkla att styra och manövrera

Minimal installationsyta i utrymmen inomhus

Kan fjärrövervakas

Alla Systemairs ventilationslösningar är certifierade enligt de högsta produktstandarder som finns på den globala marknaden.

I industriprojekt finns många begränsningar, krav och utmaningar både när det gäller utrymme och prestanda. ventilationslösningar är därför gjorda för att kunna anpassas fullt ut efter projektets exakta specifikationer, så att du kan vara säker på att de högsta hälso- och säkerhetsnormerna kan uppfyllas.

Pablo Varela
Global Product Director | Systemair Group

Varför ska du välja Systemair?

Fotolia 186127288 M

Garanterat resultat

Systemairs HVAC-lösningar är tillverkade av slitstarka, högkvalitativa material och är byggda för att fungera även i världens mest utmanande miljöer, utan risk för driftstopp.

God ventilation dygnet runt är avgörande för människor och processer i industriella miljöer. Du kan vara trygg i vetskap om att alla Systemair-produkter förhandstestas innan de levereras till ditt projekt, vilket garanterar att de kommer att fungera som de ska när de har installerats.

Våra lösningar kan tillgodose den ökande efterfrågan på efterinstallationer på denna marknad, och de påföljande ökande behoven av uppgraderingar för att uppfylla energibestämmelser och för att få en mer intuitiv behovsstyrning av systemet.

Morten Schmelzer
Technical Marketing Director | Systemair Group
029

Arbetsmiljökompatibla för din trygghet///

Inget är viktigare än hälsan och säkerheten för den personal som varje dag rör sig i dessa industriutrymmen. Frisk, ren och cirkulerande luft är avgörande för att de ska kunna fokusera på sina arbetsuppgifter och inte utsättas för långsiktiga hälsorisker.

Systemair kan förse dig med HVAC-lösningar och aggregat – med tillhörande verifierad dokumentation från tredje part – som uppfyller specifika säkerhets- och prestandakrav, inklusive ATmospheres Explosible (ATEX), köldmedier med lågt GWP-värde för anpassning till den globala utfasningen av F-gaser, samt strikta hygienkrav.

Vi har ett team av experter som är väl införstådda med behoven i storskaliga projekt för tung industri och kan ge dig den rådgivning och det stöd som krävs för att ditt projekt ska bli framgångsrikt.

Lena Eklind
Group Technical Director | Systemair Group
Img 1031 3

Låg ljudnivå – och små utrymmeskrav

Att det handlar om ett industriprojekt innebär inte automatiskt att det finns stora utrymmen tillgängliga för stora aggregat, eller att användningsmiljön kan absorbera höga ljudnivåer.

Systemairs HVAC-aggregat är konstruerade för att arbeta optimalt med lägsta möjliga ljudnivå och minsta möjliga installationsyta för din tillämpning. Det innebär att aggregaten förbättrar luftkvaliteten runt omkring dem med minsta möjliga inverkan på de inomhusutrymmena där de installerats.

Shutterstock 503208943

Helt anpassade till ditt projekt

Varje projekt har sina egna unika krav och utmaningar. Systemair ger dig därför möjlighet att skräddarsy dina HVAC-lösningar, komponent för komponent, för att se till att alla krav i projektet uppfylls.

Aggregaten kan anpassas vad gäller konfiguration, material och utförande samt luftfördelning, luftflöde och lufttryck så att luften hela tiden hålls ren, frisk och välventilerad.

Geniox
Geniox erbjuder idealisk energibesparing och låga driftskostnader, med lång livslängd och minsta möjliga påverkan på miljön.
Geniox
Geniox Go
Geniox HP