Rökkontrollspjäll

Systemair har ett omfattande sortiment av rökregleringsspjäll för att evakuera giftiga gaser och rök och/eller tillföra frisk luft till brandceller. Rökregleringsspjäll är tillgängliga i cirkulär eller rektangulär konstruktion för att passa byggnadsdelar eller för ventilationssystem. De lämpar sig för olika installationer och funktioner, t.ex. installation i en eller flera zoner, manuell, eller automatisk aktivering.