Våra applikationsområden

Här hittar du rätt HVAC-lösningar och produkter utifrån användningsområde och ditt projekts unika krav.

Systemair Skyline

Skolmiljöer

Ventilation till skolor, förskolor och övriga utbildningslokaler

Hotell och besöksnäring

Ventilation till hotell och nöjesindustrin

Bostäder

Ventilation till flerbostadshus, villor och bostadsrättsföreningar

Infrastruktur & transport

Ventilation till parkeringsgarage och tunnlar

Kontor och offentliga byggnader

Ventilation till kontor, shoppingcenter och övriga offentliga miljöer.

Hälso- och sjukvård

Hygieniska HVAC-lösningar för hälso- och sjukvården.

Datacenter

Ventilation till datacenter och kyllösningar