Systemair Application area Infrastructure (Skyline)

Infrastruktur och transport

Ventilation till parkeringsgarage och tunnlar

Se till att luften vi andas är ren, frisk och fri från föroreningar.

Infrastruktur- och transportmiljöer erbjuder en unik utmaning: att se till att luften i dessa utrymmen är frisk, ren och säker att andas även i utrymmen där det normalt inte finns tillgång till frisk luft. Dessa inomhus- och utomhusutrymmen förorenas hela tiden av fordon, och uppvisar ofta extrema klimatförhållanden.

Systemair har utvecklat smarta ventilationssystem för infrastruktur- och transportmiljöer. Våra lösningar avlägsnar snabbt och effektivt föroreningar och farliga gaser och skapar säkra, hälsosamma miljöer, för tillfälliga besökare och för personal som tillbringar hela arbetsdagen där.

Dessa system är också konstruerade för att uppfylla stränga lokala, regionala och internationella krav på energiprestanda, och erbjuder allt du förväntar dig av en Systemair-lösning:

Stabil, tillförlitlig drift

Maximal energieffektivitet

Tekniskt avancerade styrfunktioner

Optimal ventilation och cirkulation

Enkla att installera, rengöra och underhålla

Brand- och arbetsmiljökompatibla

Alla Systemairs ventilationslösningar är certifierade enligt de högsta produktstandarder som finns på den globala marknaden.

Varför ska du välja Systemair?

Railroad Station

Oöverträffad flexibilitet i utformning och drift

Med Systemair kan du enkelt leverera moderna, tillförlitliga och högpresterande ventilationslösningar. Med ett brett utbud av luftflöden och många olika anpassningsmöjligheter kan du snabbt utforma, välja och driftsätta det du behöver för att ditt projekt ska bli framgångsrikt.

Alla Systemairs produkter är också konstruerade för att bidra till lägre löpande kostnader genom att hålla jämn och effektivt funktion i alla klimatförhållanden.

Fire alarm on wall

Brandsäkerhets- och arbetsmiljökompatibla

För personal inom infrastruktur och transport – liksom för resenärer – är hälsa och säkerhet av yttersta vikt. Systemairs ventilationslösningar är därför utrustade med tillförlitliga sensorer som övervakar klimatförhållandena i realtid och som kan programmeras för att vidta åtgärder i händelse av fara.

Alla lösningar och komponenter är dessutom certifierade av lokala, nationella och internationella organisationer för att se till att de uppfyller de högsta standarderna för brandskydd, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen , utan att det påverkar systemets prestanda.

Katzenbergtunnel control room

Smarta styrsystem

Förutom att de är lätta att installera, rengöra och underhålla har alla HVAC-system eller lösningar vi erbjuder smarta styrfunktioner och digitala integrationsmöjligheter.

Detta bidrar till att kunderna kan hålla nere sina löpande driftskostnader samtidigt som de får en mer exakt och effektiv fjärrövervakning av alla ventilationssystem och komponenter.

Vägledning och stöd kontinuerligt

När din inblandning i ett projekt har upphört finns vår kund- och eftermarknadssupport kvar för dina kunder.

Vi är tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan för att hjälpa dina kunder att hantera, felsöka och underhålla sina system. För optimala prestanda och hög luftkvalitet (IAQ) varje dag.

IV
Kompakta, smarta lösningar för rökevakuering