Globala pionjärer inom ventilation

Innovation

Vi skapar inte produkter bara för skapandets skull. Två principer driver oss – att varje lösning eller produkt som levereras från våra labb och fabriker ska vara hållbara, energieffektiva och miljövänliga. Och att vi ska möta våra kunders krav kring användarvänlighet och prestanda.

Innovation är inte bara vad vi gör - det är vilka vi är

Innovation är skälet till att vi grundades och det förblir ett av Systemairs ledord som hjälper oss att ständigt utveckla och modernisera produkter och processer. Med mer än 230 ingenjörer spridda över 23 utvecklingsgrupper i 18 olika länder är innovation inte någonting vi gör utan de är vilka vi är.

Forskning och utveckling i vårt R&D-center

Våra investeringar i forskning och utveckling (R&D) hjälper oss leverera de mest energieffektiva, hållbara och användarvänliga ventilationslösningar.

Vi har en strävan är att ständigt effektivisera våra processer för att på ett enkelt sätt kunna dela resultat och kunskap från vår senaste forskning. Informationen ska kunna delas oavsett varifrån i vår organisation den härstammar, om det är från New Delhi, Kansas City eller Skinnskatteberg.

Vi samarbetar med universitet och högskolor för att kunna ligga i framkant med nya trender och snabbt integrera nya metoder eller teknologier i vårt arbete.

Systemair Turkey Production

Internationella teknikcenter

Vi har i nuläget tio tekniska center världen över för forskning och utveckling av produkter och metoder, i Sverige, Tyskland, Indien, Slovakien, Italien, Frankrike, Kanada och USA. Alla våra produkter och komponenter är testade och analyserade enligt ventilationsindustrins högsta standarder.

Våra teknikcenter har olika ansvarsområden, till exempel är vårt lab i Skinnskatteberg ett av Europas mest moderna anläggningar för mätning av luftflöde, ljudnivåer, energiförbrukning och värmeåtervinning.

Vi har visioner för framtiden. Och vi förverkligar dem.

Världen söker ständigt efter nya sätt att bemöta klimatkrisen och som resultat ställs högre krav på miljöcertifieringar, särskilt när det kommer till ventilationsindustrin.

Miljöcertifieringar av fastigheter såsom LEED, BREEAM-SE, energideklarationer och Svanen med flera definierar hur mycket energi varje byggnad får förbruka. I jakten på energieffektivitet i täta hus ökar behovet av effektiv ventilation utan att öka energiförbrukningen. Det blir till riktlinjer för vår utveckling av framtida produkter som bidrar till en hållbar värld.

Innovation är inte något vi gör eftersom att vi måste. Det är allting vi står för.

Utforska Systemair