Allmänna villkor

Priser

Alla priser är i svenska kronor exkl. moms och övriga avgifter. Min. belopp av varuvärde är 250 kr/order exkl. frakt.

Vi reserverar oss mot eventuella fel i prislistan. Systemair förbehåller sig rätten för prisändringar utan föregående avisering.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum med debitering av dröjsmålsränta efter sedvanlig kreditupplysning.

E-handel

Ordervärde under 1500 SEK debiteras frakt på 250 SEK.

Leveransvillkor

FCA fr fabrik Incoterms 2020, Frakt debiteras med 7% av ordervärdet, min 250 SEK.

Leveransbestämmelse 

NL17 VU20

Garanti

Produktgaranti 2 år

Underhåll och service ska vara utförd enligt vår drift & skötsel anvisning, för att garanti ska gälla. Notera: Förbrukningsartiklar såsom filter, drivrem etc. innefattas inte av garanti.

Skadat eller saknat gods

Transportskada anmäls och reklameras alltid av godsmottagaren, på avsedd blankett som finns här: Garanti/Reklamation

Synlig skada måste reklameras vid ankomst genom anmärkning på fraktsedelns kvittensdel. Denna anmärkning är nödvändig för att skadan skall kunna regleras. Skadenoteringen ska även signeras av chauffören

Dold skada på produkten, måste reklameras inom sju dagar från ankomst enligt fraktsedelns datum. Många gånger vill transportbolaget besiktiga skadan. Därför skall godset ej returneras, säljas eller repareras innan transportbolaget ger sitt godkännande.

Saknat gods: gör en anmärkning på fraktsedeln innan du kvitterar godset. Kontakta därefter oss claims@systemair.se så startar vi en eftersökning hos transportbolaget. Om godset inte hittats inom 30 dagar kan det anses som förlorat.

Reklamationer & Returer av produkt

Anmälan sker skriftligen till claims@systemair.se eller använd vårt formulär som finns här: Garanti/Reklamation

Ni erhåller därefter ett ärende nr. som ni använder vid kontakt med oss och märker gods som returneras oss.

Vid reklamation: Ange produktnamn, art.nr. och ev. data från produktskylten.

Reklamationen ska innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig samt övrig information och foton som är väsentlig för korrekt och snabb hantering av ärendet. Vid behov av garantiservice/tekniker på plats, anges det i samma formulär. Servicebesök som ej innefattas av garanti debiteras.

Vi ersätter inga kostnader för utfört arbete som inte först godkänts av oss.

För att kunna starta ett ärende, krävs ursprunglig ordernr. alt. fakturanr.

Reklamerad produkt ska vara oss tillhanda inom 30 dagar.

Kreditering sker efter godkänd garantikontroll.

Reklamerad produkt som inte godkänns, debiteras 500 kr.

Vid retur av felfri produkt (i originalförpackning) som ej beror på felexpediering, krediteras fakturerat belopp med avdrag/ursprungsorder: hanteringskostnad 20% minimibelopp 500 kr.

  • Returer äldre än tre månader, från vårt leveransdatum, godkänns inte

  • Monterade produkter tas inte i retur

  • Möjlighet till retur gäller endast prissatta standardprodukter ur vårt svenska sortiment