Systemair Application area (Skyline)

Hälso- och sjukvård

Hygieniska ventilationslösningar sjukhus och vårdinrättningar

Ventilationssystemets viktiga roll inom hälso- och sjukvård

Frisk, ren luft spelar en viktig roll för att främja hälsa och tillfrisknande hos patienter. Stabila och sterila inomhusmiljöer gör det också möjligt att utföra medicinska ingrepp och experiment i enlighet med strikta arbets-, hälso- och säkerhetskrav.

På Systemair har vi lång erfarenhet av att möta kraven som ställs inom hälso- och sjukvård. Våra luftbehandlingsaggregat och lösningar erbjuder ett lättreglerat inomhusklimat med hög luftkvalitet och energieffektivitet utan att göra avkall på prestanda.

Reglerbart inomhusklimat

Hälsosamt inomhusklimat

Maximal energieffektivitet

Optimal ventilation och cirkulation

Stabil och tillförlitlig drift

Enkla att installera, rengöra och underhålla

Alla Systemairs ventilationslösningar är certifierade enligt de högsta produktstandarder som finns på den globala marknaden.

Alla luftbehandlingsaggregat från Systemair är hygieniska i sitt grundutförande. Med vår strategi #HygienicByDesign kan du anpassa aggregatet till de hygienkrav som ställs på just ditt projekt. 

Robert Johansson
Försäljningschef, Systemair Sverige

Varför ska du välja Systemair?

Man with laptop running AC Select

Olika lösningar för att passa varje projekt

Även om alla våra produkter är kostnadseffektiva, lätta att styra, tysta och energieffektiva, har varje projekt sina egna utmaningar.

För att du snabbt ska komma vidare med ditt projekt finns produktvalsprogram som hjälper dig ta reda på vilka lösningar som kan uppfylla kraven för just ditt projektet.

Vi är en global koncern med lång samlad erfarenhet av att leverera ventilationslösningar för alla typer av sjukvårdsanläggningar. Vårt breda sortiment lämpar sig också för renoveringar som är typiska för just sjukhusmiljöer och där kraven på snabb avkastning och produkternas långa livslängd är höga.

Pablo Varela
Global Product Director, Systemair Group
Geniox, hygienic by design

Vår strategi #HygienicByDesign

Allt högre hygienkrav ställs på ventilationslösningar samtidigt som de inte är samma i alla projekt. Alla våra aggregat är hygieniska i sitt grundutförande och med hjälp av våra produktvalsprogram kan du konfigurera aggregaten och anpassa tillbehör för att passa just ditt projekt.

 

Luftbehandlingsaggregat från Systemair uppfyller Eurovents hygienkrav och kan konfigureras enligt VDI 6022-1 och liknande nationella krav. För projekt med höga hygienkrav, exempelvis medicinska sterilrum finns ett specialutbud av aggregat.

 

Systemair är en global koncern där utvecklingsavdelningen kan dra nytta av kunskap och behov från många lokala marknader. Det har bland annat gett oss ett brett utbud av certifieringar och ett produktsortiment av luftbehandlingsaggregat som är #HygienicByDesign.

Mikael Rydell, kommersiell produktchef luftbehandlingsaggregat | Systemair Group
Navipad Vinklad Mirror Topvex Edited

Smarta styrsystem

Förutom att våra luftbehandlingsaggregat är enkla att installera, rengöra och underhålla har våra ventilationslösningar smarta och tillförlitliga styrsystem.

Med dessa kan dina kunder själva köra sina system smidigt, säkert, och samtidigt minska löpande driftskostnader.

S Air 694 Final Uncut

Alltid vid din sida

När din del av projektet är avslutad finns vår tekniska och eftermarknadssupport kvar för dina kunder.

Vi finns här för att hjälpa dina kunder att hantera, felsöka och underhålla sina system. För optimala prestanda och hög luftkvalitet (IAQ) varje dag.

Geniox
Geniox erbjuder idealisk energibesparing och låga driftskostnader, med lång livslängd och minsta möjliga påverkan på miljön.
Geniox
Geniox Go
Geniox HP