Certifikat och policyer

Vi är stolta över att våra produkter och anläggningar är certifierade av ledande oberoende organisationer specialiserade på ventilation och luftkvalitet.

Globalt är vi engagerade i certifierings-, standardiserings- och branschorganisationer som bland annat Eurovent, EVIA (European Ventilation Industry Association) och AMCA (Air Movement and Control Association International).

Lokalt på svensk marknad är vi engagerade i branschorganisationen Svensk Ventilation.

50+
Medlemskap i föreningar och forskningsorganisationer globalt
30+
Personer i ledande befattningar i föreningar och certifieringsorgan globalt

Vi erbjuder det absolut bästa

När du använder våra produkter i dina projekt kan du känna dig trygg med att dina ventilationslösningar uppfyller lokala och internationella standarder samt flera krav från olika regelverk.

Filter Eurovent Energy

Bevisad pålitlig prestanda

Våra produkter och beräkningsprogram är certifierade av erkända och oberoende organ för tredjepartscertifiering - såsom Eurovent och AMCA.

Ackrediterade testanläggningar

Våra laboratorier och testanläggningar är ackrediterade enligt ISO 5801, AMCA 210 (luftprestanda), AMCA 300 (ljud) och AMCA 202-5 (luftridåer). Och alla våra fabriker uppfyller stränga test-, kvalitets- och säkerhetskrav.

Shutterstock 664635280

Framtidssäker efterlevnad

Vi deltar aktivt i framtida HVAC-lagstiftning, koder och standarder på globala marknader genom våra partnerskap med nyckelföreningar och forskningsorgan.

Certifikat, bedömningar och branschorganisationer

Alla individuella certifikat och bedömningar för varje produkt hittar du på respektive produktsida under fliken dokument.

Föreningar & forskning

Vi innehar ledande positioner och aktiva roller i 50+ föreningar och forskningsorganisationer runt om i världen. Allt för att hjälpa till att främja HVAC-branschens regler och för att driva på ytterligare utvecklingar inom miljö-och energimedveten produktion, tillverkning och prestanda.

Utforska Systemair