Luftvolymkontroll

Systemair erbjuder regulatorer för konstant luftvolym med och utan ställdon och regulatorer för variabel luftvolym med ett omfattande utbud av ställdon och styralternativ. Särskilda styrenheter täcker de höga kraven på minskad energianvändning, låg ljudgenerering och exakt styrning vid mycket låga luftflödeshastigheter. Utöver den direkta luftflödesregleringen finns även tryckregulatorer för kanal- eller rumstryck.