Systemair Application area Education (Skyline)

Skolor och offentliga miljöer

Ventilation till skolor, förskolor och övriga utbildningslokaler

Bra utbildning börjar med ren, frisk luft

Det räcker inte att eleverna tillbringar rasterna utomhus. Välventilerade miljöer är produktiva miljöer, och flera studier har visat att dålig ventilation i klassrum och utbildningslokaler leder till sämre koncentration, sämre förmåga att komma ihåg information och högre grad av rapporterad trötthet.

Systemairs HVAC-lösningar arbetar tyst och effektivt för att uppnå optimal temperatur och utmärkt luftkvalitet inomhus (IAQ) varje dag i veckan. Förbättra hälsa, välbefinnande och prestationer hos såväl elever som lärare och personal.

Hälsosamt inomhusklimat

Minimal installationsyta

Låga ljudnivåer

Hög energieffektivitet

Hälso- och hygiencertifierade

Enkla att styra och justera

I lokaler som används för utbildning är det högsta prioritet att leverera hög kvalitet på inomhusluften. En annan viktig aspekt ur driftsynpunkt är att hitta en energieffektiv lösning eftersom ett ventilationssystem i tex en skola är i drift nästan varje dag. På Systemair är vi stolta över våra uppvärmings- och kyllösningar som ger elever, lärare och personal ett hälsosamt inomhusklimat samtidigt som fastighetsägaren får en energieffektiv drift.

Maria Granath
Kvalitets- och hållbarhetschef | Systemair Sverige

Varför ska du välja Systemair?

Geniox, hygienic by design

Hygienic by design

Systemairs HVAC-lösningar har inte bara konstruerats för att fungera bra eller vara energieffektiva. De sätter också hygien i första rummet och är konstruerade för att vara enkla att rengöra och underhålla så att de alltid uppfyller hälso- och säkerhetscertifieringarnas högsta standarder.

Initiativet #hygienicbydesign innebär också att alla HVAC-aggregat konstrueras med släta delar och material för att förhindra ansamlingar av bakterier, damm och andra partiklar – både på insidan och utsidan.

Vi har ett av marknaden tystaste fläktaggregat för klassrum, med AMCA-certifierade data, tillsammans med en rad lösningar som hjälper skolor se till att eleverna har en säker och hälsosam miljö.Detta underlättar inte bara kunskapsinlärningen utan kan också minska antalet sjukdagar.

Pablo Varela
Global Product Director | Systemair Group
School Classroom Vraas Sa Or 07

Hållbara, energibesparande lösningar

Många skolor och utbildningslokaler klassificeras nu av lokala myndigheter som offentliga byggnader, vilket innebär att de måste uppfylla lokala eller nationella hållbarhetsmål och krav.

Systemairs HVAC-lösningar sätter en ära i att vara inriktade på hållbarhet och konstruerade för att fungera optimalt med så låg energi- och resursåtgång som möjligt. Detta håller inte bara driftskostnaderna nere på kort sikt, utan ser också till att systemen fortsätter leverera frisk, ren och välventilerad luft långt in i framtiden.

Inom utbildningssektorn görs fler och fler efterinstallationer för att uppfylla allt strängare standarder för luftkvalitet, ventilation och prestanda. Med vårt produktsortiment är det enkelt att uppdatera anläggningarna med den senaste energibesparande tekniken inom ventilation och luftkonditionering.

Lena Eklind
Group Technical Director | Systemair Group
Navipad Vinklad Mirror Topvex Edited

Enkla att manövrera och styra

Hos utbildningsinstitutioner varierar driftskraven mycket – från hektiska dagar fyllda med många studenter, klasser och besökare till kvällar och semesterveckor där byggnaderna ofta är helt tomma.

Systemairs HVAC-lösningar har flera intuitiva styrsystem och är enkla att programmera och använda. Det gör att du snabbt och enkelt kan ändra kraven efter det aktuella behovet, för ett universitetsbibliotek som är öppet dygnet runt, en förskola som är har stängt under helgen eller ett museum som är fullt med människor under besökstoppar.

Geniox
Geniox erbjuder idealisk energibesparing och låga driftskostnader, med lång livslängd och minsta möjliga påverkan på miljön.
Geniox
Geniox Go
Geniox HP