En enkel injustering av luftflödesspjället

Den enkela och innovativa injusteringen med hjälp av en selfiepinne, blev självklara valet till förskolan.

Variabla luftflödesspjäll till förskola

När Entreprenören Windefalk Ventilation fick i uppdrag att projektera och installera ventilationen på en förskola valde man Systemairs variabla luftflödesspjäll, OPTIMA-LV-R. Den främsta anledningen var att injusteringen verkade lätt och för att man inte behövde ha några raksträckor före eller efter VAV-spjället. 

Lätt injustering

OPTIMA-LV-R - variabla luftflödesspjället är valdes för att det är lätt att injustera och för att man inte behöver ha några raksträckor före eller efter VAV-spjället. 

Storsatsning på luftflödesspjället

Under hösten 2020 levererade vi hela 60st OPTIMA-LV-R till förskola.

Monterades på en selfiepinne

Zip’en monteras på en selfiepinne och på så sätt kan injusteraren via mobilen injustera alla sina spjäll utan att behöva klättra upp och ner på en stege till varje spjäll.

2020
Skolor och offentliga miljöer
Konsult

Windefalk Ventilation

Adobestock 28283371 School

Under hösten 2020 levererade vi hela 60st OPTIMA-LV-R till förskolan där man ville behovsstyra luften i rummen anpassat efter hur rummet används. OPTIMA styrs av en temperaturgivare som skickar en signal, 0-10 Volt, till spjället och för att få balans i rummet finns även ett OPTIMA-LV-R på frånluften.  

Det som kunden i det här fallet fastnade för var den enkla injusteringen.

Med hjälp av ett injusteringsverktyg, ZIP, kan man injustera OPTIMA-spjället via en app i mobilen. ZIP, som är ett tillbehör, omvandlar data från ställdonet på spjället till bluetooth. Detta gör att man lätt kan injustera OPTIMA-LV-R från din mobiltelefon.

För att underlätta ytterligare kan Zip’en monteras på en selfiepinne och på så sätt kan injusteraren via mobilen injustera alla sina spjäll utan att behöva klättra upp och ner på en stege till varje spjäll. Denna smidiga injustering gör dessutom att vi på Systemair kan ha OPTIMA-LV-R på lager utan att behöva fabriksinställa flöden för alla spjäll.

Åke Bolldén
Teknisk säljare på Systemair.

Utvalda produkter

OPTIMA-LV-R
OPTIMA-LV-R
VAV-spjäll för låga luftflöden
ZIP-BT-NFC
ZIP-BT-NFC
Bluetooth/NFC-omvandlare för VAV-styrsystem