Exterior of Hospital

Leverans av ren och hälsosam inomhus luft till ett modernt och ikoniskt sjukhus

Systemair levererade Geniox luftbehandlingsaggregat till det nya universitetssjukhuset i Ålborg som garanterar hälsosam och ren inomhusluft såväl patienter som anställda.

Nya universitetssjukhuset i Ålborg, Danmark

Maxad flexibilitet med specialprodukter

Systemairs specialprodukter mötte de omfattande, unika och stränga kraven i den stora sjukvårdsanläggningen och dess olika kritiska rum och områden.

Energieffektiva och pålitliga lösningar

Systemair utformade en teknisk lösning som uppfyllde kundens krav samtidigt som den garanterade låg energiförbrukning.

Anpassningsbart leveransstöd

Systemair levererade aggregaten i separata sektioner enligt kundens önskemål för att underlätta transporten då utrymmena var trånga.

Krav på hygieniska egenskaper

Systemairs lösningar uppfyllde kraven på enkel rengörbarhet, lufttäthetsklasser och flexibilitet för att installera styrkomponenter för recirkulationsenheterna till operationssalarna.

Europe
2023
Client

DP Ventilation

Contractor

The Indigo Consortium

Indigo is a consortium consisting of several companies including Aarhus Arkitekterne, Schmidt Hammer Lassen Architects, Creo Arkitekter, OJ Rådgivende Ingeniører, Brix & Kamp Rådgivende Ingeniører, NNE Pharmaplan and Royal Haskoning.

Subconsultants

Norconsult, Implement Consulting Group, Arkitekterne Bjørk & Maigaard, Kirstine Jensens Tegnestue

New Aalborg Univesity Hospital Interior
Skiss av interiör från nya universitetssjukhuset i Aalborg, Danmark.

Norra Danmarks största sjukhus

Det nya universitetssjukhuset i Åalborg är det största byggprojektet i norra Danmark, med en yta på 170 000 m2 fördelad på sju byggnader. Det första spadtaget togs i oktober 2013, och sjukhuset förväntas stå klart 2023. Under första halvan av 2024 förväntas sjukhuset tas i drift och ta emot sina första patienter.

Systemairs kund för projektet är DP Ventilation, som ansvarar för ventilationskraven i sjukhusets fyra byggnader.
Den ventilationslösning som tagits fram ska ge komfortventilation till:

  • allmänna avdelningar

  • psykiatriska avdelningen

  • akutmottagningen

  • Operationssalar

Samarbetet med Systemair har varit som förväntat: Bra och stabilt. Allt har levererats enligt avtalen. Det har varit lätt att hitta lösningar för specifika behov som inte finns i en standardlösning

Peter Andersen
Projektledare, DP Ventilation

Att uppfylla olika kritiska krav

Systemair fick en kort tidsplan för att utforma en lämplig teknisk lösning som uppfyllde sjukhusets stränga hygieniska krav samtidigt som det skulle garantera tillförlitlighet och låg energiförbrukning. På Systemair har vi använt oss av vår expertis och vårt starka nätverk för att få till stånd en snabb och kompetent service i kritiska delar av projektet.

DP Ventilation valde luftbehandlingsaggregaten från Systemair för att dom uppfyller flera kritiska projektkrav:

Geniox-sortimentet fanns i många olika storlekar som var särskilt väl lämpade för den här typen av projekt där man måste se till de olika områden som skulle ventileras, bland annat avdelningar, psykiatriavdelning, akutmottagning och operationssalar.

Luftbehandlingsaggregaten uppfyllde projektets anbudskrav, inklusive enkel rengöring, lufttäthetsklasser och flexibilitet vid installation av styrkomponenter för recirkulationsaggregaten till operationssalarna.

Lösningarna gav omfattande monteringsmöjligheter och fick god feedback från installatörerna.

En av de största fördelarna med Geniox är den ultimata flexibiliteten. Detta var särskilt viktigt för kunden som var tvungen att uppfylla många kritiska krav för att upprätthålla de högsta standarderna inom hälso- och sjukvården.

Bo Sterner
Försäljningschef för Systemair Danmark
New Aalborg University Hospital Interior 2

Anpassning till krav på projektleverans

Luftbehandlingsaggregaten levererades i olika faser, beroende på hur de olika områdena utvecklades. Kunden uppskattade särskilt möjligheten att få en förskjuten leverans i delade sektioner för att underlätta transporten i trånga utrymmen.

Sammantaget levererade Systemair: 48 luftbehandlingsaggregat, bestående av 24 Geniox-aggregat och 24 Danvent-aggregat, varav 17 av de stora DV190-aggregaten.

Tjugofyra aggregat levererar ett totalt luftflöde på 650 000 m3/h. Aggregaten levererades som separata enheter med run around coils som eliminerar risken för kortslutning av luftströmmar mellan frånluft och tilluft.

Alla luftbehandlingsaggregat är separerade i endast sex kanalsystem. Tolv av luftbehandlingsaggregaten i den största byggnaden ger ett totalt luftflöde på 360 000 m3 /h i endast ett kanalsystem. Denna lösning garanterar en extremt hög grad av stabilitet i lufttillförseln.

Systemair har också levererat 32 recirkulationsaggregat som var och en levererar ett luftflöde på 3 600 m3/h. Var och en av dessa enheter försörjer en enskild operationssal.

Kunden var mycket nöjd med den flexibilitet och det stöd som Systemair tillhandahöll för projektet och Systemairs ansträngningar under hela processen för att se till att dess lösningar uppfyller projektets särskilda krav. Under 2018 fungerade ordern som ett godkännande för den första generationens Geniox-produkter, som vid den tidpunkten var nyligen lanserade.

Geniox
Geniox
Geniox är ett helt anpassningsbart, högkvalitativt, modulärt luftbehandlingsaggregat som erbjuder den ultimata flexibiliteten för att passa varje projekt.