Skräddarsydda ventilationslösningar: LEGO-fabriken i Mexiko

Säkerställande av bra inomhuskvalitet vid extrema temperatursvängningar i Monterrey

Lego-fabriken, Mexiko

Systemair tillverkade skräddarsydda ventilationslösningar för Legos fabrik i Mexiko som är ett av världens största leksaksföretag. Lösningarna är skräddarsydda för att uppfylla fabrikens krav på att säkerställa ett bra inomhusklimat som kan hantera extrema omgivningstemperaturer och uppfylla tuffa SFP-nivåer.

36 000
Legobitar tillverkas i fabriken per minut.
0–42°C
Extrem temperaturintervall i Monterrey, Mexiko
100 000 m²
Fabriksområde

Innovativa lösningar på komplexa utmaningar

Vi har tillverkat luftbehandlingsaggregat för att sedan kombinera dessa för att klara av höga luftflöden och stora golvytor.

Överensstämmer med kundens globala krav

Våra lösningar har utformats för en överlägsen fukt- och temperaturkontroll, därtill överensstämmer med tuffa kraven på energiprestanda, särskilt SFP-värden.

Personlig support via lokala kontor

Det lokala kontoret i Mexiko arbetade mycket nära kunden för att konstruera, leverera och sedan installera luftbehandlingsaggregaten och brandspjällen. Ett stadigt sammarbete!

Americas
2021
Konsult

Cowi

Entreprenör

Demek

Utvecklare

Lego Mexico

Kund

Grupo Garza Ponce

Hur allt började

Lego A/S är ett danskt företag som tillverkar leksaker med rötter i Billund, Danmark. Företaget tillverkar leksaker av märket Lego, som huvudsakligen består av sammanfogade plastklossar. År 2012 rapporterades det att Lego Group hade blivit världens mest värdefulla leksaksföretag, före Mattel, med ett värde på över 14,6 miljarder US-dollar.

Lego har tre fabriker: Billund i Danmark, Nyíregyháza i Ungern, Kladno i Tjeckien, Jianxing i Kina och Monterrey i Mexiko. I dessa olika fabriker produceras det hela 36 000 legobitar per minut.

Och Systemair har både tillverkat och levererat ventilationslösningar för fabriken i Monterrey i Mexiko. Projektet bestod av två olika faser, ena fasen fokuserade på installation av luftbehandlingsaggregat och andra brandspjäll i den toppmoderna byggnaden. Den nya anläggningen är 100 000 m2 stor och kommer att vara avsedd för att kyla för formgivningsprocessen under produktion av LEGO-bitarna. Som en del av projektet ingick även renovering av en intilliggande byggnad med kök, kontor och lager. Även hit levererades våra aggregat.

Fabriken i Monterrey har 3 500 anställda som arbetar med gjutning, bearbetning, förpackning och levererar till marknader i Nord- och Sydamerika.

Projektets utmaningar

The project's main challenges are related to:

  • Uppfylla LEGO:s kvalitetsstandarder

  • Leverera enheter med höga flödeshastigheter och stora storlekar.

  • Att montera stora korsströms, rekuperativa värmeväxlare.

  • Upprätthålla optimal luftfuktighet och temperatur vid extrema temperatursvängningar under hela året.

Luftbehandlingsaggregaten måste upprätthålla en viss luftfuktighet och temperatur i byggnaden. Ventilationslösningarna utformades för att på ett tillförlitligt sätt kunna hantera de extrema temperatursvängningarna i Monterrey under hela året. Temperaturen kan vara så låg som 0 °C på vintern och så hög som 42 °C på sommaren.

Möta globala standarder

LEGOs krav på energiprestanda följer europeiska standarder och det var viktigt att aggregaten uppfyllde dessa. Aggregatens konstruktion och tekniska egenskaper var även tvungna att uppfylla kraven på exempelvis köldbryggor (TB2), effektivitet i värmeväxlarna och material i komponenterna (t.ex. ALMG i batterierna).
Med hjälp av våra produktvalsprogram kunde våra tekniska experter optimera aggregaten enligt kundens komplexa specifikationer.

Eftersom projektet var av komplex karaktär och hade extremt stränga krav krävdes en unik lösning. Systemair tillverkade 27 aggregat och sammanställde dem till 16 komplexa enheter. Varje komplett enhet hade många komponenter - bland annat dubbel värmeväxling, dubbla kyl- och värmebatterier.

Att hantera den logistiska utmaningen

En stor utmaning var att transportera de stora aggregaten och montera dem på plats. Vi utvecklade och byggde ihop de tillverkade sektionerna i vår fabrik för att säkerställa kvalitet och funktion. När aggregaten uppfyllde kraven demonterades de för att passa in i transportcontainern.

När luftbehandlingsaggregaten anlände till installationsplatsen monterades de ihop av Systemairs team.

Den mest utmanande delen var att montera värmeväxlaren, eftersom den var ungefär två våningar hög och bestod av åtta olika sektioner. Dessutom fanns det mindre än en meter mellan tak och aggregat i det utrymme där den skulle installeras.

Enheterna levererades, installerades, driftsattes och fungerade utan problem.

Resultat

Totalt levererade Systemair följande under den första designfasen till den nya byggnaden:

  • 16 Geniox-aggregat och 1 DV190 (skräddarsydda från de ursprungliga 27 enheterna)

  • 1 000 brandspjäll

Luftflödesvolymerna för den levererade utrustningen varierar från 0,4 m³/s till 11 m³/s. I den nya byggnaden installerades brandspjäll och de flesta av luftbehandlingsaggregaten, men vi installerade också några av enheterna, som en del i ombyggnationen, i den äldre byggnaden.

Geniox
Geniox
Geniox är ett helt anpassningsbart, högkvalitativt, modulärt luftbehandlingsaggregat som erbjuder den ultimata flexibiliteten för att passa varje projekt.