SYSCROLL AIR EVO HP (INVERTER) Tepelné čerpadlá vzduch-voda

20-30 kW - R410A - Invertorové vzduchom chladené tepelné čerpadlá vhodné na ohrev TÚV

  • Invertorový kompresor

  • Schopnosť širokej variácie zaťaženia

  • Rozšírené prevádzkové limity

  • Riadenie teplej úžitkovej vody (TÚV)

  • Presný návrh v programe AC SELECT
Inverterová technológia

Jednotky sú vybavené jedným invertorom poháňaným scroll kompresorom. To umožňuje výrazné zníženie spotreby energie a vďaka iba dvom veľkostiam veľmi široký rozsah výkonov v oblasti chladenia (od 20 do 35 kW) aj vykurovania (od 20 do 34 kW).

Riadenie teplej vody pre domácnosť

Jednotky SYSCROLL AIR EVO HP (INVERTER) sú vybavené regulátorom riadiacim výrobu TÚV s vyhradeným nastavovacím bodom a poľnými komponentmi.

Elektronický expanzný ventil

Vynikajúca regulácia prehrievania pre najlepší výkon pri plnom a čiastočnom zaťažení a pre bezpečnú prevádzku.

Adobestock 60531538 School

Jednotky SYSCROLL AIR EVO HP (INVERTER) sú k dispozícii v 2 veľkostiach. Pracujú s chladivom R410A a jedným hermetickým kompresorom typu scroll riadený inverterom. Prevádzku jednotiek stabilne riadi mikroprocesorová regulácia so špeciálne vyvinutým softvérom. To umožňuje prevádzku s veľmi nízkym objemom vody (2,5 l/kW) a zabezpečuje úplnú ochranu kompresora v jeho prevádzkovom rozsahu.

Tieto tepelné čerpadlá sú optimalizované pre režim vykurovania v aplikáciách s fan-coilami aj podlahovým vykurovaním. Sú tiež vybavené regulátorom riadiacim výrobu teplej vody.

Skriňa je vyrobená z kvalitnej pozinkovanej ocele, individuálne lakovanej špeciálnym lakovacím procesom pred skompletovaním jednotky. Tento systém lakovania zabezpečuje homogénnu ochranu proti korózii.