Термопомпи и мулти агрегати

Уникалният комбиниран модул на Systemair за жилищно приложение представлява цялостен пакет от решения за въздушна отоплителна система, отговарящ на основните изисквания за жилищно строителство. Решението съчетава вентилация с рекуперация на топлина, термопомпа за отопление и охлаждане, както и производство на битова гореща вода.

Термопомпи и мулти агрегати