Въздушни завеси

Широката гама от въздушни завеси на Systemair, осигурява най-ефективното разделяне на въздуха в помещението и навън при възможно най-ниска консумация на енергия.