Shutterstock 1713871714

Устойчивост: защото имаме само една планета

Нашият свят зависи от чистия и здравословен въздух. Но той зависи и от това дали нашите решения за вентилация, отопление и охлаждане са енергийно и ресурсно ефективни.

Устойчивост

В Systemair се стремим да съчетаем най-добрите елементи и от двете, за да осигурим изключително качество на въздуха в помещенията и същевременно да допринесем за по-устойчива планета.

Ангажиментът ни към устойчивостта обхваща три измерения: екологично, социално и управленско (ESG). И като се придържаме към тези строги стандарти, ние влияем върху иновациите и помагаме за по-нататъшното развитие на индустрията по целия свят.

Нашите фокусни области на устойчивост

Focus area

Отговорно предприятие

 • Осигуряване на етичен и отговорен бизнес

 • Нулева толерантност към корупцията

 • Поемане на отговорност във веригата за доставки

Focus area

Устойчиво работно място

 • Нула наранявания, свързани с работата

 • Насърчаване на развитието на служителите

 • Равни възможности с приобщаваща култура

Focus area

Устойчиви операции

 • Намаляване на емисиите на парникови газове

 • Подобряване на енергийната ефективност на съоръженията и операциите

 • Намаляване на въздействието на компанията върху околната среда

Focus area

Устойчиви продукти

 • Разработване на водещи енергийно ефективни решения

 • Подобряване на качеството на въздуха в помещенията

 • Подход към жизнения цикъл за намаляване на въздействието върху околната среда

Утвърждаване на Целите за устойчиво развитие на ООН

В Systemair сме приели за свои Целите за устойчиво развитие на ООН и непрекъснато работим за съгласуване на дейностите си с тях, за да направим света по-добро място за всички.Не е задължително да е едното или другото. В Systemair вярваме, че растежът и устойчивостта вървят ръка за ръка. Като глобална компания ние поемаме отговорност и действаме за една по-устойчива планета.

Lee Morgan
Лий Морган
Мениджър глобална устойчивост | Systemair Group

С гордост постигаме резултати

Модулното оборудване, продадено от Systemair за една година, позволява:

1.9TWh
по-ниско потребление на енергия

Еквивалентно на количеството електроенергия, използвано в 500 000 еднофамилни къщи.

500,000тона
спестени емисии на CO₂

Еквивалентно на емисиите на въглероден диоксид от 280 000 автомобила годишно.