Продукти за въздухоразпределение

Продуктите за разпределение на въздуха на Systemair са разработени и изпитани в сертифицирани лаборатории, за да се гарантира надеждната работа на всеки един компонент.