Нашите области на приложение

Тук можете да намерите подходящите ОВК решения и продукти, базирани на вашето приложение и уникалните изисквания на вашия проект: от околния климат до височина на монтаж, въздушен поток, аксесоари, сертификати от трети страни и др.

Systemair Skyline

образование

Тихи и ориентирани към здравето ОВК решения, които подобряват благосъстоянието на учащите се.

Гостоприемство и развлечения

ОВК решения, проектирани за регулиране на температурата и климата за служителите и гостите.

Жилищна вентилация

Насладете се свеж, чист външен въздух – във всяка среда на закрито.

Инфраструктура

Интелигентни, надеждни и технологично усъвършенствани ОВК решения за метро и железопътен транспорт, летища, тунели, автопаркинги и круизни кораби.

Търговска вентилация

Създаване на удобни, добре вентилирани среди на закрито.

Индустриални решения за вентилация

Надеждни, ефективни и съвместими с изискванията за опазване на здравето и безопасност на работното място ОВК решения – изградени за дълготрайна работа.

Здравеопазване

Хигиенни ОВК решения за здравеопазването.

Център за данни

Безопасни енергийно ефективни охлаждащи системи, осигуряващи висока рентабилност с максимално време за безотказна работа.